Nejste jako princezna Diana či Božena Němcová?

18.10.2010 18:30   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
V předchozích dílech Školy numerologie jsme zvládli roviny mřížky, které byly zaplněné čísly. Obdobně nás ovlivňují i roviny, co jako by nebyly vidět – nejsou zaplněné. Energie prázdného políčka je důležitá. A ještě důležitější je, jsou-li tři prázdná políčka vedle sebe. Je to stejné jako u rovin plných.

numerologie

V numerologické mřížce (jak ji sestavit a zapsat datum narození, čtěte zde) se tedy nacházejí i roviny prázdné. Ty jsou rovněž lineární, svislé a diagonální – stejně jako roviny plné.

Může se zdát, že prázdná rovina znamená svým významem opak roviny plné. Avšak pozor, tak jednoduché to vůbec není!

Prázdné linie představují volný prostor pro to, abychom se mohli ve větších celcích lépe soustředit na plnění svých životních výzev a životních úkolů.

A to, co se konkrétně máme učit, právě naznačuje prázdné políčko.

Ale pokud jde o prázdnou celou rovinu, tak ta má dynamiku mnohem větší, násobenou. Ukazuje volný směr našeho pohybu, nutný životní růst.

V numerologické mřížce existuje teoreticky celkem osm rovin, ovšem prázdné mohou být prakticky jen některé. Pro zopakování si připomeňme numerologickou mřížku.

V numerologické mřížce si můžeme představit nebo zakreslit roviny, o kterých budeme nyní hovořit.

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Začneme rovinami lineárními nebo, chcete-li, vodorovnými.

Rovina inspirace 3-6-9

Na první pohled se pozná tato rovina v numerologické mřížce podle prázdné horní řádky. Chybí tedy čísla 3-6-9.

2 5 8
1 4 7

Z toho, že chybí devítka je jasné, že se tato rovina naposledy vyskytovala v devatenáctém století, kdy letopočet začínal na 18... Všechna čísla v této rovině mj. popisují především mentální schopnosti – 3 je číslem myšlení, mentální energie a tvořivosti, 6 vedle harmonie vyjadřuje paměť a 9 je symbolem analytického myšlení. Bez těchto čísel tedy lidé nejsou svazováni mentálními koncepty a nemají problém s přijímáním impulsů, vjemů, nápadů a s jejich vnímáním. Jednoduše dostávají inspiraci, jakési vnuknutí. Je proto jasné, proč má prázdná rovina název inspirace.

Stačí se podívat na spoustu vědců, umělců, spisovatelů kteří v osmnáctém a devatenáctém století významně obohatili svět svým přičiněním. Tato rovina dělá z lidí také samotáře, kteří si více všímají jen vlastních emocí a potřebují více klidu než ostatní.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Od Edisona přes Němcovou k Leninovi

Příkladem vědců s rovinou inspirace, kteří významně ovlivnili vývoj lidstva, jejichž jména jsou známa dodnes a jejichž vynálezy se také dodnes užívají, jsou americký vynálezce Thomas Alva Edison (*11.2.1847), švédský fyzik Anders Celsius (*27.11.1701), francouzský matematik a fyzik André M. Ampère (*20.1.1775), německý inženýr, který zkonstruoval první dvoutaktní motor Karl F. Benz (*25.11.1844), radiotechnik, vynálezce bezdrátového telegrafu Guglielmo Marconi (*25.4.1874), německý astronom Johannes (Jan) Kepler (*27.12.1571), který formuloval zákony pohybu planet kolem Slunce, nebo zakladatel preventivního očkování proti infekčním chorobám Louis Pasteur (*27.12.1822). V Čechách to byl přírodovědec a zakladatel nauky o dědičnosti Johann G. Mendel (*22.7.1822), matematik, filosof Bernard Bolzano (*5.10.1781), lékař, biolog a fyziolog Jan Evangelista Purkyně (*17.12.1787).

Mnoho spisovatelů, jejichž díla patří do pokladnice literatury mají také rovinu inspirace – například Jules Verne (*8.2.1828), pohádkáři Hans Christian Andersen (*2.4.1805) a Jacob Grimm (*4.1.1785), Karel Jaromír Erben (*7.11.1811), Božena Němcová (*4.2.1820), Josef Kajetán Tyl (*4.2.1808).


Božena Němcová

Také řada hudebníků má tuto rovinu – např. Fryderyk Chopin (*22.2.1810), Ferenc Liszt (*22.10.1811), Niccolo Paganini (*27.10.1782), Johann Strauss ml. (*25.10.1825), Giacomo Puccini (*22.12.1858), Zdeněk Fibich (*21.12.1850), Josef Suk (*4.1.1874).

Rovinu inspirace měli také zakladatelé dialektického materialismu Friedrich (Bedřich) Engels (*28.11.1820) a Karl Marx (*5.5.1818) i jejich pokračovatel Vladimir Iljič Lenin (*22.4.1870). Také německý filosof Friedrich Nietzsche (*15.10.1844) měl rovinu inspirace.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Rovina senzitivity 2-5-8

Rovina senzitivity je vlastně prázdná rovina vášně 2-5-8. Je to rovina, která má vztah k citové stránce osobnosti. Na rozdíl od roviny inspirace, byla tato rovina v předchozích staletích zcela běžná. Zato po roce 2000 jde o rovinu, která bude celých tisíc let chybět.

Díky absenci vibrace čísla 2 je jisté, že výzvou bude vztahovost, nadhled a akčnost, číslo 5 je spojeno s odvahou, nadšením, srdečností a rozumem a energie čísla 8 odkazuje na možné problémy s vyrovnaností, energičností, rozhodováním a soudností.

Zranitelní, ale chápaví

Lidé s touto rovinou prožívají své city velmi hluboce, a proto jsou také značně zranitelní a tak si své city hlídají. Mohou působit nepřístupně, odměřeně a někdy i útočně. Na druhou stranu jsou chápaví a vnímaví k potřebám druhých, dovedou být velkomyslní a druhé chránit. Nicméně mají problém s rovnováhou svých emocí. Jelikož jsou jejich city hluboké, nedovedou příliš odpouštět.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

U lidí s rovinou senzitivity dlouho trvá, než jsou schopni své citové zmatky radikálně řešit. Berou citová zklamání příliš osobně a vnímají je jako svá selhání. Často se obětují a žijí se skrytým citovým zraněním v nevýhodných podmínkách dál. Měli by se učit propojit fyzickou úroveň, myšlení a inspiraci se svou citovou hloubkou. Když se to podaří, dělají vše srdcem a je to také na jejich výsledcích pozitivně vidět.

Senzitivní princezna Diana, Suchý či Lennon

Rovinu senzitivity měla například princezna Diana (*1.7.1961), první manželka následníka britského trůnu prince Charlese. Umožňovalo jí to soucítit s trpícími a věnovat se charitativní činnosti, ve které nacházela naplnění.

6 99
111 7

Na druhou stranu, energie roviny senzitivity vedla u princezny Diany k přecitlivělosti a k hluboké touze po opravdové lásce. Také dlouho trvalo, než se vzepřela vztahu a závazkům, ve kterých byla nešťastná.


Jiří Suchý

Jak dokáže člověk s rovinou senzitivity hluboce prociťovat a dávat své srdce do své práce můžeme vidět na jemné poetice básnické a písničkové tvorby Jiřího Suchého (*1.10.1931). I naše významné zpěvačky pop-music mají rovinu senzitivity – Lucie Bílá (*7.4.1966), Ilona Csáková (*1.10.1970). Ale asi nejslavnějším člověkem s rovinou senzitivity byl John Lennon (*9.10.1940).

Rovina postřehu 1-4-7

V numerologické mřížce chybí čísla 1-4-7, takže celé „dolní patro“ mřížky je prázdné.

3 6 9
2 5 8

Linie chybějících čísel se dotýká fyzické podstaty člověka. Energie čísla 1 znamená vnímání sebe sama, mentální a myšlenkovou zručnost, komunikativnost, číslo 4 je o fyzickém nastavení člověka jeho řádu a praktičnosti, číslo 7 pak spojuje fyzické naladění člověka, jeho vymezení v realitě s jeho zažitými zkušenostmi.

Nepřítomnost těchto energií znamená, že tito lidé nekladou takový důraz na fyzické záležitosti. Dokáží si lépe všímat, smyslově zareagovat a tím i pochopit dění okolo sebe. Jakoby rázem pochopí skrytou podstatu. Lidé s touto rovinou se spíše věnují filosofickým otázkám a duchovním záležitostem.

Osobnosti jistě byly, ale…

Rovina postřehu se naposledy objevila v roce 999 a z těchto dob není možné přesně zjistit data narození tehdy významných osobností. Nelze tedy najít všem známý ilustrativní příklad.

Zato ve třetím tisíciletí je rovina postřehu velmi běžná a to je pro numerology výzva popsat charakteristiku nositelů této roviny skrze své praktické zkušenosti s lidmi Vodnářského věku.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Nejste jako princezna Diana či Božena Němcová?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci