Dušičky nebo Halloween? Každý podle svého gusta!

28.10.2015 00:00   |   Ezoterika
Tak jako plane boj mezi Ježíškem a Santa Clausem, tak se každoročně opakuje klání Dušičky kontra Halloween. K čemu se přiklonit?

dušičky

Argumenty, že anglické svátky a obyčeje jsou jen naplněním markentinkových a komerčních aktivit, jsou časté, ale koho baví strašidla a rád si pohraje s vydlabanou dýní, toho od Halloweenu stejně neodradí.

Pravdou je, že Halloween nemá v Česku takovou tradici jako v anglicky mluvících zemích, daleko hlubší význam má svátek Všech svatých, lidově Dušičky – Památka zesnulých. Právě v této době vzpomínáme na ty, kteří s námi již nejsou, s kterými jsme prožili část života a měli jsme je rádi.

Památka zesnulých – Dušičky navazují na první listopadový den, na nějž podle církevní tradice v liturgickém kalendáři připadá svátek Všech svatých. Dušičky se hlásí zvýšeným ruchem na hřbitovech, kam lidé chodí zapalovat svíčky k hrobům svých blízkých a vzpomínají na ně.

Římsko-katolická víra uznává vzpomínku na všechny zemřelé a je určena na den 2.listopadu. Rodiny se však scházejí už v neděli před tímto svátkem, aby si vzpomněli na své blízké zesnulé. Na hroby se přinášejí květiny, věnečky a drobné předměty. Zapalují se svíce, což je obdoba rozsvícených luceren – dýní.

Rozloučení s létem

Halloween má kořeny v prastaré tradici Keltů, kteří se takto loučili s létem. Podle legendy lidé v dávných dobách věřili, že v noci z 31. října na 1. listopad se domů vracejí duše zemřelých a vyhledávají pomoc příbuzných, aby jim pomohli překročit onu hranici do země mrtvých, kde vládl bůh mrtvých Anwinn.

Aby duchové viděli na cestu, lidé jim svítili svítilnami z vydlabaných řep. Převlékali se do starých hadrů a malovali si obličeje, aby byli ochráněni před zlými duchy. Už dlouho se však místo řepy používají dýně, která je větší a k tvorbě „strašidelných“ luceren příhodnější.

Svátek se líbí hlavně dětem, které se vydávají v maskách a v převlecích strašidel a duchů po domech příbuzných a známých, kde získávají sladkosti a ovoce. Dáte-li tedy dětem na vybranou, určitě odhadnete, co si vyberou…

Svátek říše mrtvých

Halloween – doslova Předvečer Všech svatých (31.10.) – má opravdu pohanský původ. Pod názvem Samhain jej slavili staří Keltové jako svůj Nový rok. Kořeny oslav sahají až do 5. století před naším letopočtem. Do USA přenesla tento svátek vlna irských emigrantů.

Jedna z pověstí říká, že jednoho dne všechny duše zemřelých v posledním roce přijdou na svět převlečené za živé a ovládnou svět. Keltové věřili, že během samhainské noci se zastaví čas, aby umožnil setkání živých s mrtvými. Proto, aby zabránili mrtvým ovládnout vše živé, převlékli se za mrtvé duchy a veselím a křikem duchy odháněli. Zlé duchy maskami zastrašovali a dobrým nabízeli jídlo na zápražích svých domů.

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti řeknu,
co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Nejdůležitějším svátkem prakticky v celém keltském světě byl vždy Samhain. Byl pro Kelty začátkem nového roku a byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí.

Svíčky pro bludné duše

Samhain byl tedy svátkem říše mrtvých, světa duchů. O Samhainu se duše mrtvých mohly vracet z "druhého břehu", aby navštívily svůj bývalý domov. Dnešní zvyk zapalovat dušičkové svíčky je pozůstatkem těch dob, kdy se zapalovaly ohně, aby bludné duše našly světlo a teplo a marně nebloudily krajem.

Noc Samhainu strhávala hranice mezi světy, aby se mísili živí a mrtví. Krajinou se potulovaly i mocnosti zla, síly temnot a přízraky. Živí se snažili oběťmi usmířit obyvatele nadpřirozeného světa existujícího mimo lidský čas a prostor...

Keltský Nový rok

Nový rok začíná při západu slunce 31. října. Proč právě v tento den? Konec období hojnosti, tepla a světla, začátek doby tmy, zimy a nejistoty – to je ideální okamžik k předělu celého roku. Není tedy divu, že se jím stal právě svátek slavený na konci října.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

KAMENY PRO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ I KONDICI

Samhain je časem zastavení a zúčtování. Ale především je to den znovunapojení se na kmenové a rodinné předky a na řídící duchy.

Je to magická doba, kdy přestávají platit zákony prostoru a času. V podivném a nevypočitatelném chování lidí se odráží události ze světa duchů. Je to doba chaosu a největší aktivity skřítků. Noc, kdy čarodějnice jsou všude, zjevují se znamení, konají se věštby...

Jak jsme přišli k Dušičkám

To papež Bonifác IV. (asi 550 - 25. května 615) se chtěl zbavit pohanských zvyků a pro období Samhainu vytvořil nový svátek - svátek Všech Svatých, který měl staré zvyky nahradit (anglicky se svátek jmenuje All Hallows' Day, z toho vzniklo pozdější Halloween). Ale lidé to vyřešili tak, že prostě slavili svátky oba.

Ať tak, či tak – každý z nás má jistě v srdci někoho blízkého či milého, který již není mezi živými. Proto nezapomeňme v tento den zapálit svíci a uctít tak památku zesnulého.

dos, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Dušičky nebo Halloween? Každý podle svého gusta!

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci