Svému studentovi umožníte včasnou změnou, aby vzdělání dokončil

26.1.2018 00:00   |   Děti
Přes třicet tisíc studentů každoročně opustí středoškolské studium, na které byli přijati po ukončení základní školy. Není výjimkou, že střední vzdělávání pak již vůbec nedokončí. Víte, jak předejít tomu, aby se něco podobného nestalo i vašemu potomkovi?

studenti

Důvodem, proč se studentovi nedaří, může být nesprávný výběr střední školy. Pedagogové v takovém případě doporučují přestup na vhodnější školu neodkládat, probrat ji s rodiči a řešit nejlépe v průběhu prvního ročníku středoškolského studia.

Výuka v jednotlivých středních školách se totiž už po několika měsících začíná od sebe výrazně odlišovat a zkoušky, jaké skládá uchazeč o přestup na novou školu, se proto postupem času stávají stále obtížnější.

Na začátku stačí dobré známky

„Kvůli změně střední školy nás nejčastěji oslovují studenti, které zklamala náplň výuky v jejich škole. Pokud se rozhodnou k přestupu, pak zpravidla do konce prvního pololetí prvního ročníku jim k tomu stačí dobrý prospěch ze základní školy a výsledek z jednotné přijímací zkoušky,“ vysvětluje Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) z pražského Proseka.

šestnáctkaMŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Když jsou rodiče z dětí zoufalí
Má špatné vysvědčení? Možná kvůli nemoci
S ním se kamarádit nebudeš!

„Později se však prohlubují rozdíly mezi našimi studenty a uchazeči o přestup, kteří tak musejí uspět v rozdílovém testu, kde ovšem devadesát procent žadatelů má problémy v odborných předmětech. Takže, například přestup ve třetím ročníku nelze kvůli rozdílným oborovým a praktickým vědomostem doporučit,“ dodává Martin Vodička.

Nepřeceňovat možnosti

Kromě studentů, které vybraná střední škola nenaplňuje, řeší přestup také ti, co se naopak studijně přecenili.

„Častým problémem je volba maturitního oboru u žáka, který má studijní problémy již na základní škole. Když se pak ukáže, že nároky středoškolského maturitního oboru jsou nad jeho síly, má zájem přestoupit na učební obor s perspektivou nástavbového maturitního studia,“ připomíná Miloslav Janeček, ředitel pražské Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Také tito studenti by měli změnu oboru řešit co nejdříve, když ještě mají šanci pokračovat v rozběhnutém studiu bez opakování ročníku.

Chtějte znát náplň středoškolského studia

Čím později dojde ke změně střední školy, tím je takový přestup náročnější a neobejde se bez psychického vypětí kvůli rozdílovým testům i kvůli zvykání si na nový kolektiv.

Není od věci si tady znovu připomenout, že nejdůležitější je již na základní škole pečlivě zvážit výběr středoškolského studia. Vhodné je zjistit si náplň výuky školy, kam se chce potomek hlásit – a navštívit ji osobně třeba během dnů otevřených dveří.

„Pokud nemá uchazeč reference od svých známých, nejvíce se dozví právě od studentů nebo učitelů na dnech otevřených dveří. Vytvoří si velmi dobrou představu, co daný obor nabízí a může si vše i porovnat v případě, kdy již na nějaké střední škole studuje,“ zdůrazňuje Martin Vodička, ředitel SSŠVT.

„V posledních letech přibývá uchazečů z víceletých gymnázií, kteří si v devátém ročníku podávají řádnou přihlášku na IT obor. Jejich zájmy se vyhranily a raději už hledají konkrétní zaměření,“ poukazuje na současný trend Martin Vodička.

Přijímací zkoušky, nebo přestup?

Přijímací zkoušky na střední školy jsou primárně určeny žákům devátých tříd základních škol, případně studentům, kteří ze střední školy odešli nebo z ní byli vyloučeni.

Avšak pokud jde již o studenta prvního ročníku střední školy, která mu nevyhovuje, pak je vhodnější volbou přestup. Oproti přijímacímu řízení má přestup tu výhodu, že jej lze uskutečnit kdykoli v roce a podle stanoviska ředitele může student plynule navázat na výuku z předchozí školy.

Podmínky pro přestup na jinou střední školu i pro změnu oboru vzdělání v rámci stávající školy jsou v pravomoci ředitele školy. Dále legislativa nikoho, kdo splnil povinnou školní docházku, neomezuje v podání přihlášky do prvního ročníku středního vzdělávání.

Pro první kolo přijímacího řízení platí stejné podmínky pro všechny uchazeče, tedy každý může podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a pak nejvýše dvě přihlášky do oborů bez talentové zkoušky.

Bez složité administrativy

V případě schváleného přestupu nemá student vůči své dřívější škole žádné formální povinnosti. Administrativně si vše vzájemně vyřídí obě střední školy. Stávající školu je však vhodné písemně informovat, že zde student ukončuje studia a od stanoveného data nastupuje do jiné školy.

„Všichni studenti, kteří se pro změnu střední školy rozhodnou, nemusejí studium začínat vždy od prvního ročníku,“ dodává Miloslav Janeček, ředitel SOŠJ. Zájemce o změnu střední školy, který má řádně ukončené ročníky středoškolského studia určitého oboru, má možnost využít mimořádného přijetí do vyššího ročníku.

Uchazeč o mimořádné přijetí do vyššího ročníku v takovém případě předloží spolu se žádostí o přijetí rovněž vysvědčení z řádně ukončených ročníků studia a ředitel nové střední školy možnost zváží. Je však nutné dodržet shodnost oborů vzdělávání.

Jak zvládnout změnu střední školy:

  • žák a jeho zákonný zástupce podají písemnou žádost o přestup na nově vybranou střední školu (podmínkou je, že daný žadatel o přestup má stále status žáka původní střední školy);
  • v případě volných kapacit jej ředitel vyzve k prokázání svých studijních výsledků, případně mu předloží rozdílovou zkoušku a na základě svého uvážení jeho přijetí schválí, či neschválí;
  • nová střední škola, kam žák přestupuje, si oficiálně vyžádá dokumentaci žáka od původní střední školy;
  • v případě podobného oborového zaměření a řádně ukončeného předchozího ročníku žák pokračuje ve vyšším ročníku studia.

ozt, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Svému studentovi umožníte včasnou změnou, aby vzdělání dokončil

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci