Potomek přinesl špatné vysvědčení? Možná kvůli nemoci!

27.6.2014 00:00   |   Děti
Špatné známky na vysvědčení nemusí být odraz lajdáckosti či nezájmu o učivo. Nevalný prospěch dítěte může být důsledkem neléčené formy ADHD, mozkové poruchy, která se projevuje nesoustředěným, neukázněným chováním zejména u dětí na základních školách.

ADHD

ADHD podle odborníků trpí skoro každé jedenácté dítě, což znamená, že v průměrné třídě se nachází zhruba dva takto postižení. Lepší řešení než potrestat dítě za špatné vysvědčení je zamyslet se nad důvody takového chování a v případě pochybností navštívit odborníka – dětského psychiatra.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), neboli Porucha pozornosti s hyperaktivitou, (objevuje se i označení Hyperkinetická porucha) se projevuje již od útlého věku dítěte. Základními příznaky jsou nepozornost, impulzivita a hyperaktivita, ty se mění podle věku dítěte.

šestnáctkaMŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Nezlobí, vaše dítě je jen hyperaktivní
Děti si vymýšlejí, přehánějí i lžou. Proč asi?
Zlobit je normální. Nechtějte slušňáka

Jak se projevuje

Velmi často je ADHD diagnostikována až po začátku povinné školní docházky, kdy jsou na dítě vyvíjeny požadavky na ukázněnost a soustředěnost při plnění školních úkolů.

  • Dítě s ADHD nesplňuje běžné společenské normy chování, často během vyučování vykřikuje, leze po nábytku, opakovaně vyrušuje, nechce se podrobit autoritám, jedná zbrkle bez toho, aby zhodnotilo následky takového jednání.
  • Příznaky hyperaktivity a impulzivity trpí především chlapci.
  • Chlapce s ADHD tak okolí vnímá jako uličníky, nebo třídní šašky, dívky pak mohou být považovány za „ty hloupé, co sedí vzadu“. ADHD přitom nemá na inteligenci žádný vliv.
  • U dívek se naopak častěji projevuje nedostatek pozornosti, kdy se nechají velmi lehce rozptýlit a práci vykonávají pouze povrchně, aniž by si ji po sobě zkontrolovaly.

S trestem nepospíchejte

Důsledkem neléčené ADHD může být i špatné vysvědčení: například zhoršená známka z chování je alarmující a napovídá, že by se rodiče měli zabývat důvody této skutečnosti. Na místo toho ale často přijde ze strany rodičů pouze trest.

Na obranu rodičů je třeba říci, že nemusejí o chování svých dětí ve škole ani tušit. Příznaky ADHD se občas v domácím prostředí, kdy na dítě nejsou kladeny tak striktní požadavky, neprojevují dost silně. Rodiče pak leckteré příznaky přecházejí a nevhodné chování obhajují ve stylu „je to jen dítě“.

Nenapadne je, že by viníkem nevhodného chování jejich dítěte mohla být neurobiologická porucha, kterou je nutné léčit. Neléčená ADHD totiž může u starších dětí sklouznout k závislosti na drogách, kriminalitě a neschopnosti podřídit se autoritám.

Děti s neléčenou ADHD se také často dostávají do sociální izolace, nedokážou si najít přátele, inklinují k depresivnímu chování a stavům úzkosti, což následně vede k dalším poruchám chování.

Léčba vyžaduje spolupráci všech

Ne vždy je ADHD odhaleno včas ještě před nástupem do školy, leckdy není odborně diagnostikováno nikdy. Na místo správné komplexní léčby je dítě za své chování trestáno a napadáno.

Správná výchova dítěte s ADHD vyžaduje spíše posilování žádoucího chování a důraz na dodržování stanovených pravidel než tresty. Dítě je také třeba chválit, pokud se v nějaké činnosti zlepší, nebo naopak upozorňovat, že něco dělá špatně.

Důležitá je spolupráce všech, kteří přicházejí s dítětem pravidelně do styku: zejména rodičů a učitelů. Správnou léčbu však může určit pouze lékař – nejčastěji dětský psychiatr, proto by prvním krokem rodičů měla být návštěva specializovaného odborníka.

  • Dětský psychiatr navrhne na základě svého vyšetření vhodnou léčbu. O ní je možné obecně říci, že rozhodně není jen otázkou léků.
  • Zásadní je změnit náhled rodičů a učitelů na chování dítěte a vytvořit pozitivní a důsledné výchovné prostředí.
  • Pomocí léků se zlepší soustředění a zmírní nejvýraznější projevy hyperaktivity a impulzivity (rodiče popisují, že se s dítětem lépe domluví).

Léky pomáhají regulovat chování

Dnešní léky rozhodně nepatří mezi „uspávací prostředky“ a ani dítě nijak netlumí. Mají za úkol především regulovat činnost látek v mozku, které jsou důležité pro udržení pozornosti a schopnosti soustředění.

Současně umožňují dítěti lépe ovládat své chování a tlumí jeho neposednost či mnohomluvnost. Léčba pomocí medikamentů je úspěšná u 70 – 90 % dětí. Účinky nových léků navíc přetrvávají celý den, proto stačí jedna tableta ráno.

Mýty hovoří o možném vzniku závislosti, dlouhodobé studie však prokazují, že léky proti ADHD podávané pod lékařským dohledem žádnou závislost nevyvolávají. Naopak – jejich včasné nasazení snižuje riziko pozdějšího zneužívání omamných látek, ke kterému jsou jinak jedinci s ADHD nadprůměrně náchylní.

S terapií neotálejte!

Dříve než dítěti vyčiníte za špatné vysvědčení, zkuste se na chvíli zamyslet, co by mohlo být příčinou. Promluvte si o chování vašeho dítěte s jeho učitelem, případně navštivte dětského psychiatra, který určí, zda chování vašeho dítěte vypovídá o možné lékařské diagnóze.

S terapií ADHD nelze otálet, efekt léčby je mnohem lepší, pokud je zahájena u dítěte, které si vlivem soustavných neúspěchů nevytvořilo odpor ke škole. Nedopusťte, aby vaše dítě začalo školu nenávidět, školních nezdarů a problémů s chováním by pak akorát přibývalo.

ozt, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Potomek přinesl špatné vysvědčení? Možná kvůli nemoci!

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci