Markéta, Pavel a Jaroslava, trojice tvořivá, citlivá i ambiciózní

20.5.2014 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – Markéta, Pavel a Jaroslava patří u nás k oblíbeným křestním jménům, Pavel dokonce podle posledních údajů uzavírá první pětici těch nejoblíbenějších. V dalším díle numerologického seriálu přinášíme výklad právě těchto tří jmen.

EZOTERIKA

Výrazných nositelů těchto jmen je mnoho, patří k nim například herečka Markéta Hrubešová (na titulním snímku), zpěvák Pavel Bobek i herečka Jaroslava Kretschmerová.

Čtenáři, kteří na naše stránky přišli poprvé, nebo si potřebují osvěžit zásady, podle nich jména ovlivňují své nositele, by měli nejdříve číst informace zde.

29. 6. PAVEL

Celkové číslo (7+1+4+5+3=20) 2
Klíčová iniciála 7
Duševní číslo 6
Realizační číslo 5 (14)
Duševní číslo oslovení: Pavle KI 7, DČ 6; Pavli KI 7, DČ 1 (10)

Základem tohoto jména je latinské slovo paulus, což znamená „malý“ s významem „skromný, nenápadný“, „tiše bez nároku sloužící“. Toto jméno mělo vyjadřovat noblesu vzniklou zkrocením vášní, spojenou s vírou a přijetím pokory.

Jméno sebou nese citlivou energii, která Pavla učí nadhledu, rozvaze, pomoci druhým. Mužské energii dává zvláštní náboj zralosti a moudrosti, která ale nic neubírá bojovnému temperamentu.

Zkrátka Pavel jen neplýtvá energií tam, kde není co říct, anebo není nikdo, kdo by přijímal. Má schopnost vcítit se a být svému okolí oporou a rádcem. Jméno posiluje paměť, schopnost studovat, předávat zkušenosti a znalosti druhým.

Video
Pavla Bobka (16. září 1937 – 20. listopadu 2013) si připomeňme jedním z jeho hitů, Můj rodný dům.

Umí dobře vnímat různorodé informace, intuitivně z nich získávat důležité podněty a sdělení, oddělit podstatné od nepodstatného a poskládat k sobě tak, že jsou pro druhé inspirující a objevná.

Sálá z něj charisma

Pavel využívá své intuice, bystrého postřehu a znalostí k tomu, aby našel pomoc a radu pro každého, kdo si o ní řekne. Svým přístupem druhé přitahuje, protože z něj sálá charisma přívětivosti a naladění.

Pavel je pracovitý a rád za sebou vidí výsledky své práce. Dodává mu to pocit jistoty a naplňuje jeho pocit zodpovědnosti. Pro Pavla je důležité mít kolem sebe pohodu, nemá rád zbytečné konflikty a snaží se spíš najít kompromis a dohodnout se.

Ale i Pavel má své hranice. Je citlivý na nespravedlnost, povýšenost a ovládání. Z klidného a naslouchajícího Pavla se stane bojovník, který se v mžiku změní až v nelítostného rebela. Brání práva druhých, neohroženě, vytrvale, odhodlaně, dokud nemá pocit, že došlo k nápravě či k dohodě.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Negativa

Energie jména může udělat zmatek v Pavlově duši. Vlivem zvýšené citlivosti potlačuje vlastní prožitky, mnohé prožívá bolestněji, než jak se navenek jeví. Zapomíná zastat se sám sebe a za sebe zabojovat.

Pavel může mít problém najít si opravdu svou vlastní cestu v životě a uskutečňovat své sny a nápady. Ztrácí se v příbězích druhých a obtížně si udržuje svůj prostor. Často proto testuje hranice možností svých i svého okolí, aby zjistil, kam až může zajít. Používá k tomu různých fabulací a polopravd.

Málokdy nechá někoho z blízkých nahlédnout do své duše romantika a nerozhodného váhavce, který o sobě výrazně pochybuje. Překvapuje tím své okolí, jelikož se Pavel často zpočátku jeví jinak, než jak se časem proměňuje.

Řadu omezení a bolístek si způsobuje Pavel sám. Těžko odpouští zradu a faleš, v tom bývá nesmiřitelný, trápí tím ale hlavně sám sebe. Má sklony budovat si závislosti a bývá neurotický.

Doporučení

Jméno podporující mužskou energii a kouzlo osobnosti, které připravuje život plný zkoušek a zážitků.

Oslovení Pavli přináší větší schopnost sebereflexe, posílené sebevědomí jako orientační kompas pro rozhodování se sám za sebe, jasnější vymezení se.

Nedoporučuji jméno Pavel dávat narozeným v sedmičkové dny, tj. 7., 16. a 25. dne v měsíci nebo je-li v datu narození kombinace čísel 2, 6 a 7.

1. 7. JAROSLAVA

Celkové číslo (1+1+9+6+1+3+1+4+1=27) 9
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 9
Realizační číslo 9 (18)
Duševní číslo oslovení: Jaroslavo KI 1, DČ 5 (14); Jarko KI 1, DČ 7; Jaru, Jaruš KI 1, DČ 4; Jaruško KI 1, DČ 1 (10)


Jde o ženskou podobu mužského Jaroslava. Toto staroslovanské jméno je složeno ze slova jaryj, jež znamená jak „prudký, vznětlivý“, tak i „silný, tvrdý a přísný“.

S druhou částí jména, jež znamená slávu, dává tušit jak Jaroslav, tak i Jaroslava budou „slavní svou silou a prudkostí“, myšleno dnešní mluvou „aktivitou a ambicemi“.


Herečku Jaroslavu Kretschmerovou si asi nejvíce pamatujeme z Troškových Slunce, seno a… nebo z četných rolí v Ypsilonce.

Jméno nese univerzální energie a ty působí jako zesilovač vrozených vlastností talentů bez ohledu na to, jsou-li pozitivní či způsobují nějaké trable. Navíc posiluje hloubku prožitků a jako dar toto jméno přináší přirozenou moudrost.

Energický vůdce

Jaroslava je energická, s nadšením se vrhá do všech výzev a úkolů. Je připravená druhým naslouchat, radit, analyzovat problémy. Její jednání je prodchnuto naladěním a citlivostí.

Nicméně zanechává si dostatečný odstup, protože potřebuje i hodně svého prostoru a osobní svobody.

Jaroslava je vůdce, který budí respekt svou přirozenou autoritou. Dokáže podporovat druhé k maximálním výkonům a k fungující spolupráci.

Jméno posiluje její energičnost a dodává dynamiku jejímu jednání, ambicím. Je zaměřená na cíl, bystrá, pracovitá. Potřebuje plánovat aktivity sobě i druhým, mít věci pod kontrolou.

Negativa

Jaroslava stále v sobě balancuje mezi tím, jak musí mít pod kontrolou vše, co se kolem ní děje, řídit a řešit, udávat směr, a tím, že se zastavuje a snaží se vstřícně druhým pomáhat, zastavit se u detailů.

Tento rozpor ji může znejišťovat, brzdit její rozhodování, začne ulpívat na detailech a přestane mít přehled o koncepci. Jaroslava si nerada připouští nějaká selhání, to jí činí přecitlivělou a vztahovačnou. Dotýká se to jejího sebevědomí a hrdosti.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Jaroslava je idealistka, podlehne-li svým snům, tak sice působí velmi čile a pracovitě, ale nedokáže nic realizovat. Začne spíš jen vršit slova, pak sklouzne k planému klevetění.

Uzavře se empatii a jen vše hodnotí, poměřuje, kritizuje. Je svéhlavá, necitlivá a nesmlouvavá. Dokáže svým šarmem strhnout okolí, jenže, převáží-li negativa jména, s druhými manipuluje, aby dosáhla svého.

Doporučení

Potenciál jména Jaroslava je silný a pozitivně ovlivňuje dynamiku nositelky, její sebevědomí a realizaci v životě, podporuje vrozené vlastnosti. Navíc má toto jméno řadu variantních oslovení, kterými je možné korigovat případný problematický vliv jména.

Oficiálnější oslovení Jaroslavo dodává odvahu, zvětšuje vnímání vlastních možností. Avšak oslovení Jarko přidává citlivost, empatičnost a posiluje zodpovědnost, činí ji přístupnější ke změnám a vnímavější ke svému okolí.

Oslovení Jaruš, Jaru stabilizuje psychiku, přidává praktičnosti, spořádanosti a ubírá na idealismu. Oslovení Jaruško zvyšuje sice sebeuvědomění, dynamiku, jenže může už přispívat k úzkostem a nervozitě.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným 19. dne v měsíci nebo je-li v datu narození kumulace 1 a 9.

13. 7. MARKÉTA

Celkové číslo (4+1+9+2+5+2+1=24) 6
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 7
Realizační číslo 8 (17)
Duševní číslo oslovení: Markéto, Markétko KI 4, DČ 3 (12); Markyto KI 4, DČ 5 (14)

Základem tohoto jména je latinské slovo margarita, jež znamená „perla“. Kořeny jsou však ještě starší a sahají až ke staroindickému označení tohoto krásného daru moře, k mandžarí.

Jméno dodává Markétě silnou energii, která podporuje především její snahu přetvářet prostředí kolem sebe. Posiluje potřebu pořádku, což vše dělá proto, aby pro svou rodinu a blízké okolí zajistila co největší harmonii, dodala pocit pohody a ze své strany i služby.


Markéta Hrubešová – herečka, modelka a moderátorka.

Markéta se nemusí projevovat přímo, ale spíše pomocí, radou, tvořivým přístupem, péčí o kvalitu prostředí, kde se nejvíc pohybuje.

Rozhodne-li se uplatnit své talenty k podnikání, obchodu, tak spolu s jejím estetickým cítěním jí jméno dodá značnou podporu, aby dosáhla úspěchu. Je tedy jen na ní, jak velkou sféru zájmu bude ovlivňovat.

Dobrý taktik

Může uplatnit svou pracovitost, vytrvalost, organizační talent. Navíc je Markéta vnímavá vůči podnětům ze svého okolí, váží si druhých a je soucitná.

Dokáže být dobrý taktik, a proto když chce, umí vyjednávat a přesvědčit druhé tak, že ji následují.

Markétě jméno neposiluje nijak razanci a ani sebevědomí, ale spíš potřebu účastnit se dění, být vždy připravená zasáhnout, aby vylaďovala vše, co se vymkne příliš z normálního stavu.

ČTENÍ Z RUKY

Negativa

Markéta má na sebe přísný metr, pochybuje o svých kvalitách. Stejně tak i pochybuje o světě kolem sebe. Potřebuje mít své jistoty a naplnit své potřeby, teprve potom se cítí bezpečně.

Druhým se „rozdává“, ale s podmínkami. Chce za to „protislužbu“, aby se dělo vše podle ní. Její postoje mohou být konzervativní, složitě hledá cestu z uzavřeného kruhu, protože odolává změnám.

Markéta má své představy o tom, co je bezpečné, správné, důležité, potřebné a to zejména pro ty druhé. Může se tak stát manipulátorem, který vydírá svou péčí a starostlivostí, obavou před děláním chyb. Je vztahovačná, urážlivá a nechápe, proč má tak komplikované vztahy.

Může se uchylovat k intrikám a úskokům, aby dosáhla svého, sklouznout k materiálnímu pohledu na svět a bezpečí vnímat skrze hmotné statky a ovládání druhých.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Doporučení

Markéta je jméno s pestrou a harmonizující energií podporující osobitost, ženskost, svůdnost a šarm, dělá ze své nositelky ženu s velkým Ž.

Oslovení Markyto dodává svobodomyslnost, vnímavost a odhodlanost jít si za svými cíli.

Pozitiva jména převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti.

Je vhodné poradit se s numerologem, jestliže je v datu narození kombinace čísel 4 a 8.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Markéta, Pavel a Jaroslava, trojice tvořivá, citlivá i ambiciózní

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci