O odvážném Tomášovi, moudré Anežce a zvídavé Gabriele

15.3.2011 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Tomáši, Anežce a Gabriele je věnováno další pokračování našeho seriálu o nejčastějších jménech. Patří sem tudíž i herec, režisér a podnikatel Tomáš Töpfer (na titulním snímku).

numerologie a jména

Jestliže jste na naše stránky zavítali poprvé, nebo si chcete třeba jen osvěžit zásady, podle kterých každé jméno ovlivňuje svého nositele, pak doporučujeme číst nejdříve zde.

2. 3. ANEŽKA

Celkové číslo 4 (22)
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 7
Realizační číslo 6 (15)
Duševní číslo oslovení: Anežko 3 (12)

Jméno má silnou energii, ve které se spojuje cílevědomost, kritičnost, pracovitost se silnou empatií a emocionalitou. V původním významu vyjadřovalo ženu čistou, slavnou svým ctnostným životem. Energie jména dodává Anežce poctivost, pracovitost, cílevědomost, jistou moudrost a i trochu melancholický nadhled nad životními trablemi.

Vůdcovské vlastnosti

Posiluje vědomí síly vlastní osobnosti, dodává vůdcovské vlastnosti, které Anežka šíří klidným a harmonickým způsobem. Přitom ale dokáže být nositelkou změn a budovat pevné zázemí pro druhé. Její přístup k druhým je laskavý, pokud jsou druzí ochotni spolupracovat a cítit sounáležitost s tím, co Anežka chce.


Svatá Anežka Česká

Pod vlivem jména dovede být metodická, jasně vyjadřovat to, co chce pro druhé a co pro sebe. Má v sobě pracovitost, houževnatost, ale i tvrdohlavost. K sobě umí být kritická a to víc než k druhým, sebehodnotící.

Posiluje ochotu pomáhat

Jméno jí motivuje ke kladení otázek, které mají vyšší nebo hlubší smysl. Nesedí jí povrchnost a bezcílnost, přitom nelze říct, že je Anežka ambiciózně zaměřena na cíle a výkon. Má jen v sobě díky energii jména hlubší morální výzvy a pevnější zásady, a to ani nemusí mít nijak v tomto směru cílenou výchovu.

Vnitřně jméno posiluje ochotu pomáhat, citlivost až soucitnost, velkou tužbu po lásce, opravdovém a skutečném citu, byť by byl ničivý. Dovede se pro druhé obětovat a to až za hranice možností.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Negativa

Na jedné straně potřeba po harmonii a skutečné opravdové lásce, bez ochoty odpouštět zrady, plné prožívání emocí, to činí Anežku zranitelnou především svými vlastními odsudky, idealismem, romantikou. V emocích chce vše nebo nic, chybí vyváženost.

Ztížená schopnost ke kompromisu i nesmlouvavost, k níž se druží vztahovačnost, nadměrná hrdost, touha po všem čistém a nezkaženém, může z Anežky udělat zranitelnou a proto necitlivou, umanutou osobu, která k sobě přitáhne ty, co ji jen využívají. Hodně dává, ale neumí si také vzít, byť po tom touží.

Doporučení

Anežkám sluší více nadhledu a tolerance k chybám druhých. Trochu víc myslet na sebe a mít méně očekávání, méně trpělivosti a obětavosti. Stěžejní je pak naučit se říkat ne a mít hodně zkušeností ve vztazích.

7. 3. TOMÁŠ

Celkové číslo 5 (14)
Klíčová iniciála 2
Duševní číslo 7
Realizační číslo 7
Duševní číslo oslovení: Tomáši 7 (16), Tome 11

Jméno Tomáš původně znamenalo označení dvojčete. Jde o jméno plné silných vibrací, které mohou svého nositele buď posilovat, nebo ničit a nic mezi tím.

Směřuje k odvaze

Energie jména směřuje svého nositele k vnitřní svobodě, odvaze jít si v životě za svým, dodává mu odhodlání, touhu po seberealizaci, intuici a citlivý přístup k lidem, sklon k dobrodružnosti. Rozhodně ubírá na lenivosti a pochybnostech o sobě a světu. Naopak posiluje v Tomášovi zvídavost, touhu zkoušet možnosti své i druhých.


Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.

Jméno nalaďuje na lidi a jejich příběhy, Tomáš je zkoumá, obohacuje se vším, co je v jeho okolí podnětné. Nutí ho ptát se, komunikovat, přátelit se. Jméno dodává psychologický rozměr vnímání, schopnost směrovat energii k „léčení“ neduhů společnosti i jednotlivců. K tomu navíc přináší čich na finanční záležitosti, energičnost.

Negativa

Pod vlivem silné vibrace jména může mít Tomáš potíž se stanovením hranic. Ve své otevřenosti, zvídavosti je překračuje a často i zavádí změny po svém, aniž se na to druhých ptá. Dokáže i rebelovat a svým charismatem strhnout druhé na svou stranu.

Nemusí ale už chápat, kdy se jeho odvaha zvrtne v bezohlednost a riskování, odhodlání v umanutost, citlivost v přecitlivělost a vztahovačnost, potřeba pomáhat druhým v závislost na druhých.

Doporučení

V životě si musí Tomáš umět vystavět určitý řád, systém hodnot, které ač se budou měnit během života, vždy by měly být nositelem postojů a udávat i hranice, za které není dobré se pouštět.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Tomáš by se měl naučit rozvaze a nadhledu, odstupu od bolestí světa, které stejně není v možnostech jedince napravit. Nerebelovat, ale moudře vést krok za krokem bez zbytečných vyčerpávajících emocí. Sílu na to má. Musí se jí ale naučit soustředit a cílit na ty podstatné věci, které jsou klíčové.

8. 3. GABRIELA

Celkové číslo 1 (37)
Klíčová iniciála 7
Duševní číslo 7 (16)
Realizační číslo 3 (21)
Duševní číslo oslovení: Gabrielo 3 (21), Gábino 7 (16)

Gabriela je staré jméno, které v mužské formě proklamuje že, Bůh je moje síla. Toto poselství se skutečně objevuje v energii jména, která své nositelce podtrhuje její originalitu, podporuje aktivní přístup k životu a společenské projevení.

Podněcuje kreativitu

Jméno Gabriela posiluje sebevědomí, vůdčí potenciál, touhu být vidět, pomáhat a být užitečná. Přináší zvídavost, vnímavost ke změnám a ochotu změny podněcovat. Dodává společenskou povahu, nápaditost, vnitřní sebedůvěru. Jméno podněcuje kreativní přístup k životu, dělá z nositelky hledače neobvyklých řešení, iniciátorku změn až rebelku.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Gabriela rovněž umožňuje jít si za svými cíli, neuhnout ze své představy a přitom se nezpronevěřit své citlivosti a nechat prostor druhým. To proto, že Gabriela má čich na lidi a situace a umí toho i obratně využít. Dovede propojovat mnohé různorodé věci, které spolu nesouvisí, v novou a podnětnou věc či dobře fungující systém. Jakoby opravdu uměla vdechnout duši.

Negativa

Energie jména prověřuje schopnost starat se o druhé. Buď Gabriela bojuje s přemírou zodpovědnosti za druhé, zapomíná na sebe a nezná v tom míru. Nebo naopak jí energie jména v negativních kombinacích může znesnadnit schopnost zodpovědně milovat, přinášet žárlivost, výbušnost, vypočítavost, intrikářství, sklon budovat závislostní vztahy a manipulovat s okolím ve svůj prospěch, jestliže se nepodvolí její vůli.


Gabriela Osvaldová, česká herečka a textařka.

Někdy může Gabriela vdechnout duši i něčemu bezobsažnému a prázdnému a udržovat to při životě jen ze své umanutosti a díky své akčnosti.

Při nezdarech či citových zraněních se může Gabriela stahovat do sebe. Samota jí sice dělá dobře, tříbí v ní myšlenky, ale osamocenost může být jen útěkem před dalším zklamáním. Jak umí pomoct druhým, tak v pomoci sobě bývá sice sebekritická, ale i dost bezbranná.

Doporučení

Gabriela má v sobě díky jménu velký duchovní náboj a schopnost psychologicky proniknout do podstaty myšlení druhého, to je dar, kterým si může budovat plnohodnotné, nezávislé vztahy, které budou výjimečné.

Žena tohoto jména by neměla soupeřit a ani přebírat nadměrnou zodpovědnost. Klidně by si měla přiznat strach a nestydět se za své potřeby lásky a důvěrnosti. Vpustit druhého k sobě blízko a znamená mít vše, po čem touží.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: O odvážném Tomášovi, moudré Anežce a zvídavé Gabriele

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci