Jaké předpoklady k úspěchům mají devítkáři

26.3.2021 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
V naší numerologické škole pokračujeme v odtajňování vlivu čísel do pracovní sféry. V tomto díle se budeme věnovat potenciálu čísla devět. Mezi naše známé devítkáře patří například Mahulena Bočanová a Marek Eben (na snímku).

numerologie devítka

Může nám numerologie pomoci odhalit, co v nás dřímá za neobjevené poklady? Podle jakého „čísla“ se máte orientovat?

Nejdůležitější je číslo dne narození. Má v tomto směru na nás největší vliv. A jak je v numerologii obvyklé, pokud není váš den narození jednociferné číslo, je potřeba lineárně sečíst čísla dne narození, abyste dostali jednociferné konečné číslo (např. den narození 18., sečteme 1 + 8 = 9).

Ve druhém kroku je potřeba spočítat i číslo životní cesty, tedy energii čísla osudu, abychom zjistili, jakým směrem se každodenně ubírá energie data narození a jak se této základní energii „jde“ po životné cestě. Ne vždy je těmto dvěma energiím spolu dobře, někdy může být jejich spojení i značně problematické.

Ve třetím kroku se pokusíme zjistit tzv. realizační číslo, které se skrývá ve vašem jméně. Jde o součet energií všech souhlásek ve vašem jméně a příjmení.

Dnes se budeme věnovat  potenciálu čísla narození 9 a proto pojďme k rozboru devítkového data narození:

KAREL DOLEŽAL

Narozen 27. 3. 1996

Číslo dne narození 2 +7 = 9

Životní číslo (energie cesty osudu)

2+7+3+1+9+9+6 = 37 … 3 + 7 = 10 … 1+ 0 = 1

Výpočet realizačního čísla jména (pro zopakování ZDE):

K+R+L D+L+Ž+L

2+9+3 4+3+8+3

14... 18

14…1+4 = 5... 18…1+8 = 9

5 + 9 = 5

Realizační číslo jména je tedy pět

Určující je vždy číslo dne, které posoudíme v kombinaci s životním číslem a jako doplňující pak ještě přihlédneme k realizačnímu číslu. Nikdy nejsme jednoznačně „čisté“ typy.

Abychom věděli, jak moc se navzájem „mají nebo nemají rády“ naše zjištěná „čísla“, nahlédněte do následující tabulky, ve které jsou zohledněny vztahy mezi čísly s ohledem na majetek a peníze: 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

K

P →K

P

K

P

K

P

P €

P

2

P →K

K

P

P €

K

K

P

P

K

3

P

P

K

K

P

P

N

N

P

4

K

P €

K

K

K

P

P

K €

K

5

P

K

P

K

P

K

P

P

P

6

P

K €

P

P

K

K

N

P →K

P

7

K

P

N

K

P

N

N

K €

K

8

P €

P

N

K €

K

P →K

K €

K

P →K

9

P

K

P

P

P

P

P

P →K

K

Legenda: P – pozitivní spojení; N – neutrální spojení; K – konfliktní, napěťové spojení; P →K – někdy pozitivní, jindy podle souvislostí konfliktní; € – zvýšený vliv kombinace na majetek a peníze

A zpět k našemu příkladu. Karel Doležal má číslo dne 9, životní číslo 1 a realizační číslo 5. Z tabulky vyplývá, že vztah mezi těmito čísly je pozitivní a nevzniká mezi nimi napětí, navzájem se podporují. Společně mu budou v jeho vybrané kariéře pomáhat. Lze tedy usuzovat, že si Karel povede při všech nástrahách tvořivě, nápaditě, s odvahou, a se schopností analyticky promýšlet tahy dopředu.

A jaké jsou pro Karla, tedy i obecně pro devítkový typ, nejvhodnější pracovní pozice, si popíšeme dále.

Co charakterizuje jednotlivé devítkové dny narození?

Den narození 9. – šlechetnost, zájem o humanitní vědy, velkomyslnost

Den narození 18. – nezávislost, poradenství

Den narození 26. – citlivost, nervozita, hodně energie

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Jaké jsou oblasti činností, zaměstnání a pracoviště, která vám podle numerologie budou vyhovovat, jste-li …

ČÍSLO 9

Jako devítka v sobě skrýváte velkodušnost, potřebu být oporou druhým a radit jim, často jste vrby pro utrápené duše druhých, nasloucháte jejich příběhům, altruisticky pomáháte, filozofujete a analyzujete osudy lidí, sledujete cestopisy a životy slavných osob, někdy i trochu klevetíte, vše rozebíráte několikrát dokola.

Je vám těžké lhát, máte totiž podivuhodnou schopnost „slyšet“ i dobře skrývanou faleš v řeči druhých. Váš pozorovací talent je záviděníhodný. Pokud jde ale o nalhávání sami sobě, v tom jste přeborníci.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Stejně jako potřebujete žít příběhy, tak jste schopni inklinovat k technice, chcete porozumět přírodním zákonitostem, hledáte zkrátka ve všem božskou jiskru. Chcete všemu rozumět, vše analyzovat, jak duši, tak atomům, chemickým dějům a na vše jdete spíše filozoficky. Často vám pak chybí trochu osobnější přístup, protože jste fascinováni objevováním složité sítě souvislostí, a tak vám už nezbývá čas zúčastnit se citově.

Není tedy divu, že míváte ve svém vlastním životě poněkud chaos. Musíte se naučit to, co radíte druhým, vnášet i do svého života. umíte druhého pochopit, co ho trápí, najít řešení, ale ozřejmit mu to s taktem a citlivostí vám často nejde. Setkáváte se tak s rozporuplnou reakcí druhých, kteří vám na jednu stranu děkují za podporu a pochopení, ale zároveň vám vytknou netaktnost a necitlivý přístup.

Dovolte si cítit emoci a bolest, a to vás naučí včas říkat ne a ochránit se. Zajistí vám to alespoň trochu klidu a prostoru k tomu, co potřebujete nejvíc, k sebelásce.

Býváte často idealističtí, sníte o lepším životě, nových možnostech, technickém pokroku, podpoře strádajícím a stále chcete objevovat nové cesty. Není tedy divu, že vás baví kdejaká filozofie, osloví vás kdejaký náboženský systém, milujete cestování jak skutečné, tak i virtuální, poznávání nových životních stylů, lidských osudů či technických vymožeností.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

Býváte soucitní, chápete rozmanitost života, neodsuzujete, ale také inklinujete k neustálému porovnávání, vyhodnocování a přemítání, zda je dobré to, co právě prožíváte, co děláte. Někdy i víc, než druzí řešíte, jestli nejste už moc rozdavační, a tak dokážete skrblit a zase se rozdávat na nepravém místě.

Není divu, že vámi snadno prostupuje přecitlivělost, rozčarování, že vaše idealistické představy se vzdalují realitě, že stále hledáte a tápete, jste nezdrženliví a často i nestálí, probíráte se podružnostmi a nedokážete rozlišit podstatné od okrajových banalit.

Ve chvíli, kdy pochopíte, že druhé zachráníte tím, že jim půjdete příkladem díky svému hlubokému zaujetí pro život, hledání přesahu, víry a lidskostí, vyjasněním si priorit, najdete ten správný recept.

Devítky, jste-li vyvedeny z míry a ve stresových situacích dovedete být impulzivní, nespoutaně vzteklí, výbušní, užívat vulgarit, bouráte si svou dobrou pověst, myslíte na své blaho, vaše reakce jsou zbrklé a morálka prudce upadá ať to stojí, co to stojí.

Velmi dobře si totiž uvědomujete, jaký v každém dřímá talent a je skryté božské jádro a nekonečné možnosti, které jsou ale uzamčené do fyzického těla a světa, což jsou nepřekročitelné meze. Občas je chcete prostě zbourat. Někteří reagujete zasmušilostí a únikem k poustevničení, jiní pak vztekem, arogancí a negativistickými postoji.

Devítka jako šéf...

Potřebujete pozici, ve které můžete odkrývat tajemství, a to jakákoli. Někteří z vás potřebují analyzovat vztahy, jiní rozbíjet atom a druzí pátrat v technických výkresech či astrologických tabulkách. Jako šéf jste spíš lidsky vstřícní a chápající, někdo to občas označí jako „změkčilý přístup“.

Pokud vás ale pohltí množství detailů a sklon k perfekcionismu snadno zapomenete, že ostatní nemusí mít v krvi touhu rozebrat vše do posledního šroubečku a jste pedantsky nedůtkliví. Vždycky ale nosíte nálepku poctivce. Jste-li ve vedoucí pozici, zvažte pomoc někoho, kdo se za vás ujme role zlouna, abyste mohli zůstat sami sebou.

… a jako zaměstnanec

Jako zaměstnanci míváte v sobě občas chaos, jste rádi, když máte jasně danou metodiku, které byste se drželi, protože občas ulítáváte za svými sny a snažíte se o zlepšováky, které nejsou vždy realizovatelné. Ať už děláte jakoukoli práci, musíte ji milovat a musí vám dávat smysl. Bez této motivace nemáte dostatečnou náladu a drive.

Vaše tempo je spíš lenivé, diskutujete s kolegy a vaše práce stojí, snadno získáte pověst firemního tlampače. Pokud se vám ale práce stane posláním, jste neocenitelnými věrnými zaměstnanci, kteří pro svou práci dýchají.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Devítkové profese

Průvodce životem – psycholog, psychoterapeut, poradce, kouč, učitel, mentor, duchovní, filozof
Průvodce cestování – cestovatel, delegát cestovní kanceláře, styčná osoba
Překladatel
Diplomat, atašé
Mediátor
Lékař, ošetřovatel
Kazatel, mystik, šiřitel víry, inkvizitor
Herec se širokým záběrem od skvělého komika, milovníka po tragéda
Kouzelník, bavič
Obchodník velmi praktických komodit i obchodník s iluzemi a ideály
Spisovatel, rétor
Obhájce, advokát
Policista, voják, letec
Skladatel, hudebník
Designér
Etik, nositel morálních hodnot
Vynálezci, vědci, badatelé
Malíři, kreslíři, sochaři

Oblast činnosti devítek

Turistický ruch
Charita
Duchovní a psychologická léčba
Služba vlasti – diplomacie, vojenská strategie, policie
Humanistická činnost, sociální služby
Organizování a pořádání společenských aktivit kulturních i edukativních
Vědecká činnost zejména analyzující ve všech oborech
Technické obory
Tajné služby
Základní výzkum

Typ pracoviště

Charitativní organizace, dobročinné fondy, neziskové organizace
Nemocnice
Parlament, státní správa
Ambasády, zastupitelství
Soudy
Školy vyšších stupňů
Akademie, vědecká pracoviště, laboratoře
Fary, kostely, církevní instituce
Nemocnice
Kluby

Příklady slavných devítek (pouze podle dne narození):

Panovníci: něm. císař a pruský král Vilém II. (27. 1.), Mikuláš II. poslední ruský car (18. 5.), ruský car Petr Veliký (9. 6.), Rudolf II. Habsburský (18. 7.), František Josef I. (18. 8.), švédská královna Kristýna (18. 12.), následník habsburského trůnu Ferdinand d´Este (18. 12.)

Politici: poradce am. prezidenta Henri Kissinger (27. 5.), zakladatelka novodobého mírového hnutí Bertha von Suttner (9. 6.), publicistka, první nositelka Nobelovy ceny míru, Nelson Mandela (18. 7.), francouzský kardinál Richelieu (9.9.), am. prezident Theodore Roosevelt (27. 10.), československý politik Alexander Dubček (27. 11.) na snímku vpravo, něm. kancléř Willy Brandt (18. 12.), am. prezident Richard Nixon (9.1.), nacistický vůdce mládeže Baldur von Schirach (9. 5.), maďarský stalinistický diktátor Matyás Rákosi (9. 3.), vykonavatel agresivní stalinské zahraniční politiky V. M. Molotov (9. 3.).

Revolucionáři: americký vůdce za práva černochů John Brown (9. 5.) Francisco Pancho Villa, mexický revolucionář (18. 6.), Charlotte Cordayová, (27. 7.), zavraždila revolucionáře Marata, revolucionář a Stalinův spolupracovník N. I. Bucharin (9.10.)

Filozofové: mystik Rudolf Steiner (27.2.), am. duchovní, bojovník za náboženskou svobodu John Bacon (9. 4.), římský papež Jan Pavel II. (vl. jménem Karol Wojtyla 18. 5.), český zemský rabín Karol Sidon (9. 8.), Friedrich Hegel (27. 8.), duchovní a misionář Gideon Presbyterian (27. 8.), Matka Tereza (27. 8.) nositelka Nobelovy ceny míru (vl. jménem Agnes Gonxha Bojaxhiu), teolog Erasmus Rotterdamský (27. 10.), James W. Fullbright (9. 6.), americký politik, který založil nadaci zaměřenou na podporu výměny studentů a učitelů mezi USA a ostatním světem.

Spisovatelé: Karel Čapek (9.1.), Lewis Carroll (27. 1.), André Breton (18.2.), Heinrich Mann (27. 3.), Klaus Mann (18.11.), Jan Neruda (9. 7.), Alexander Dumas (27. 7.), Lev Nikolajevič Tolstoj (9.9.), Josef Škvorecký (27. 9.), Pavel Tigrid (27. 10.), Ladislav Smoljak (9. 12.)

Herci: Cary Grant (18.1.), Mia Farrow (9. 2.), Elizabeth Taylorová (27. 2.), Jean-Paul Belmondo (9. 4.), Johny Depp (9. 6.), Robert Redford (18. 8.), Greta Garbo (18. 9.), Danny de Vito (27. 11.), Marlene Dietrich (27. 12.), Gerard Depardieu (27. 12.), Kevin Costner (18. 1.)
Hugo Haas (18.2.), Nataša Gollová (27. 2.), Zlata Adamovská (9. 3.), Mahulena Bočanová (18. 3.), Naďa Konvalinková (18. 4.), Pavel Kříž (18. 4.), Emília Vašáryová (18. 5.), Ladislav Chudík (27. 5.), Ivana Chýlková (27. 9.), Marek Eben (18. 12.), Jiří Sovák (27. 12.) – na snímku vpravo, Vlasta Burian (9. 4.), Vladimír Menšík (9. 10.)

Režiséři: Miloš Forman (18.2.), Roman Polanski (18. 8.), Karel Steklý (9.10.), Zdeněk Troška (18. 5.), Steven Spielberg (18. 12.)

Tanečníci: reformátorka tanečního umění Isadora Duncanová (27. 5.), světový tanečník a choreograf Michail Baryšnikov (27. 1.), přední osobnost současného světového tanečního umění Pina Bauschová (27. 7.), sólistka baletu Národního divadla Tereza Podařilová (27. 8.).

Malíři: Mikoláš Aleš (18.11.), Paul Klee (18. 12.)

Hudebníci, zpěváci: Paul McCartney (18. 6.), John Lennon (9. 10.), Whitney Houston (9. 8.), Eva Pilarová (9. 8.), Jimi Hendrix (27. 11.), světoznámý operní pěvec Enrico Caruso

Skladatelé: Wolfgang Amadeus Mozart (27.1.), N. A. Rimskij-Korsakov (18. 3.), Niccolo Paganini (27. 10.), Carl Maria von Weber (18. 11.)

Vědci, objevitelé, podnikatelé: kosmonauti Jurij Gagarin (9. 3.), John Glenn (18. 7.), vynálezce naftového motoru Rudolf Diesel (18. 3.), Wilhelm Konrad Rőntgen, první nositel Nobelovy ceny (27. 3.), mořeplavec James Cook (27. 10.), astronom Anders Celsius (27. 11.), astronom Johannes Kepler (27. 12.), Louis Pasteur (27. 12.), Louis Daguerre (18. 11.), objevil první prakticky použitelný postup pro výrobu stálé černobílé fotografie, tzv. daguerrotypii, Alessandro Volta (18. 2.) vytvořil první elektrický článek, Viktor Kaplan (27. 11.) konstruktér dodnes nejpoužívanějšího typu vodní turbíny, chemik a vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle (27. 10.), Samuel Morse (27.4.) průkopník telegrafu a tvůrce kódované abecedy, závodník a podnikatel Enzo Ferrari (18.2.)

Jana Tamchynová

Přečtěte si také


Diskuse: Jaké předpoklady k úspěchům mají devítkáři

Good

20.2.2023   |   16:42   |   od: Karin
Toto je velmi radostný den mého života díky pomoci, kterou mi doktor WEALTHY poskytl tím, že mi pomohl dostat mého bývalého zpět pomocí jeho mocného kouzla, a práci v těhotenství, kterou udělal, jsem mu tak vděčný. skvělá práce, kterou jsi udělal. Nyní mohu směle říci, že jsem byl povolán zpět na své místo v práci, moje dcera je zpět doma a já jsem byla dnes ráno testována jako těhotná po lékařském textu, který jsem dnes ráno prošla v mém zaměstnání. Byla naposledy těhotná před 14 lety a nyní jsem pozitivně testována. Chci použít toto médium, abych vám moc poděkoval a osobně vám přijdu poděkovat. Můžete mu poslat e-mail a on pro vás může udělat víc, protože vím, že jsou lidé, kteří potřebují jeho pomoc jako já. Jeho e-mailová adresa je ( wealthylovespell@gmail.com ) Jeho buňka: +2348105150446 Jste tak mocní. To je pro skutečné lidi v nouzi. DĚKUJI, DR.
Zobrazen poslední příspěvek, celkový počet 1 příspěvek.
poslední příspěvek: 20. 2. 2023 16:42
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci