Tatínkové se dočkali – otcovská mateřská je tu!

11.1.2018 00:00   |   Peníze
Konečně! Po nejednoduchých přípravách a jednáních budou moci od února tatínkové novorozenců nastoupit na zcela novou týdenní placenou dovolenou.

mateřská otci

Rok 2018 ale přináší i další pozitivní změny v zákonech, které se dotknou většiny zaměstnaných lidí. V lednu došlo ke zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč, od stejné doby také získají dlouhodobě nemocní nárok na vyšší dávky.

Od června pak bude prodloužen nárok na čerpání příspěvku pro dlouhodobou ošetřovatelskou péči a rozšíří se také okruh možných příjemců.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Jak se bránit, když vám nechtějí vyplatit mzdu?
Domácnosti neumějí dobře hospodařit
Jak si správně (ne)vybrat rychlou půjčku?

Otcovská mateřská na poporodní péči

Otcovská poporodní péče je zcela novou nemocenskou dávku – příslušná novela nabude účinnosti 1. února 2018.

„Otec bude moci na poporodní péči nastoupit kdykoliv během šesti týdnů od narození dítěte. Délka je zákonem stanovena na sedm nepřerušovaných dní,“ připomíná Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR.

Po dobu čerpání bude tatínkům náležet, stejně jako matkám u mateřské neboli peněžité pomoci v mateřství, 70 % denního vyměřovacího základu. Jde o dávku vyplácenou z nemocenského pojištění.

Jakou částku bude tvořit týdenní příspěvek, to vyplývá z tabulky:

Hrubý měsíční příjem (Kč)

Sedmidenní dávka (Kč)

20 000

3 227

25 000

4 032

28 000

4 515

30 000

4 711

Pro nárok na tuto dávku musí být muž zapsaný na matrice příslušného města či obce jako otec dítěte a být účastný na nemocenském pojištění po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu na otcovskou poporodní péči.

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2018 je sazba hrubé minimální mzdy 12 200 Kč, respektive na 73,20 Kč za hodinu. To znamená o 1 200 Kč měsíčně více než v roce 2017.

V důsledku této změny dojde k obecnému navýšení ceny práce, což by mělo vést k dalšímu zvyšování mezd a postupnému přibližování se hladině mezd západní Evropy.

Současně toto opatření může vést k ještě většímu snížení nezaměstnanosti, protože lidé namísto toho, aby žili na sociálních dávkách, budou více motivovaní jít sami do zaměstnání.

Zvýšení nemocenských dávek

Také už platí od Nového roku změna zákona o nemocenském pojištění. Zatímco loni měli zaměstnanci nárok na nemocenskou od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti, ať už trvala jakkoliv dlouho (nejdéle však 380 dní), v hodnotě 60 % denního vyměřovacího základu, letos budou dávky odstupňované a navýšené pro ty, které zasáhla dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost.

„Od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti budou mít zaměstnanci nárok na 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. dne na 66 % a od 61. dne dočasné pracovní neschopnosti to bude 72 procent,“ uvádí Ondřej Wysoglad.

Dlouhodobá ošetřovatelská péče

Od 1. června vznikne možnost čerpání volna pro dlouhodobé ošetřování rodinných příslušníků či členů domácnosti. Do té doby je možné čerpat pouze krátkodobé ošetřovné, které může trvat maximálně 9 dnů, u samoživitelů až 16.

Okruh příjemců dlouhodobého ošetřovného se oproti krátkodobému ošetřovnému rozšíří o další členy rodiny mimo společnou domácnost.

Lidem, kteří dlouhodobě ošetřují své blízké, se prodlouží možnost čerpání příspěvku až na 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít

  • pojištěnec, který je manželem či manželkou nebo registrovaným partnerem či registrovanou partnerkou ošetřované osoby či fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.
  • příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc.

Zmíněné osoby se budou moci v uvedených 90 dnech v ošetřování střídat.

Novela zákoníku práce

Letošní rok by měl přinést také novelu zákoníku práce, jejíž schválení se předpokládá v průběhu roku. Novelizovaný zákoník práce bude řešit například home office či zjednodušení složitého výpočtu nároku na dovolenou.

Dle návrhu nové koncepce by se mělo právo na dovolenou odvozovat od počtu hodin týdenní pracovní doby zaměstnance a dovolená se by pak měla nově počítat na hodiny, nikoliv na dny, jak tomu bylo doposud.

zot, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také

Diskuse: Tatínkové se dočkali – otcovská mateřská je tu!

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci