Musí brát každý český zubař české pacienty?

22.8.2014 00:00   |   Zdraví a krása
Návštěvu zubaře asi nikdo nevyhledává rád, ale většinou si uvědomujeme, že bychom měli mít lékaře, který se soustavně stará o náš chrup. Jenže v poslední době jsou právě se zubaři leckde problémy, dokonce berou raději cizince a našince nechávají za dveřmi.

zubaři

„Pacient má právo na volbu poskytovatele, kterou mu dává zákon. Pro plánovanou péči si pacient poskytovatele vybírá ze smluvní sítě své zdravotní pojišťovny,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp (na snímku vpravo).

„ Zubař se ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou zavazuje, že bude ošetřovat pojištěnce této zdravotní pojišťovny. Pokud má zubař smlouvu s českou zdravotní pojišťovnou a přitom neošetřuje její pojištěnce, může jít o porušení podmínek této smlouvy.“

• Pokud přesto zubaři, kteří mají smlouvu s českými pojišťovnami, české pacienty odmítají, co s tím, jako pacient mohu dělat?

Poskytovatel může odmítnout ošetřit pacienta jen z důvodů vymezených zákonem. Konkrétně tyto důvody uvádí § 48 zákona o zdravotních službách, podle nějž poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení, nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.

Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Zuby si čistí nesprávně osm lidí z deseti
Jen lékař správně poradí, jak na bílé zuby
Pro koho jsou vhodné zubní implantáty?

Odmítnout může i toho, kdo není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Poskytovatel o odmítnutí přijetí vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je důvod uveden.

Co jinak hrozí lékaři?

V případě neodůvodněného odmítnutí pacienta hrozí lékaři sankce do výše 300 tisíc korun podle § 117 zákona o zdravotních službách.

Odmítání českých pacientů na úkor pacientů ze zahraničí je spíše záležitost morální a etická. Ministerstvo vyzve Českou stomatologickou komoru, aby apelovala na své členy a například rakouští pacienti nebyli upřednostňováni na úkor českých pacientů.

Kdo mi pomůže vybrat zubaře?

Pacient, který nemá svého zubaře, se může obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu. Podle § 48 zákona o veřejném zdravotním pojištění je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti.

Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Mají zubaři v ČR dobré podmínky pro práci? Jak to, že se Rakušanům vyplatí česká péče zubařů, když je pro ně poměrně drahá (plomba kolem 100 euro)?  To se asi opravdu čeští pacienti stomatologům moc nevyplatí.

Dlouhodobě je avizováno, že plomby nemají odpovídající úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Pro rok 2014 všechny zdravotní pojišťovny navýšily úhradu o 10 procent oproti úhradové vyhlášce.

Na základě směrnic EU hradí rakouská zdravotní pojišťovna svým pojištěncům náklady na zdravotní péči poskytnutou v zahraničí ve stejné výši, jako kdyby byli ošetřeni v Rakousku.

Stomatologická zdravotní péče v Rakousku je ale mnohem dražší než v ČR, a to zejména péče protetická. Je pravděpodobné, že doplatek za plombu v Rakousku je vyšší než plná cena plomby, kterou si účtují zubaři v ČR.  

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
boh, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Musí brát každý český zubař české pacienty?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci