Jak vypadá trojka ve svých devítiletých cyklech

25.1.2014 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE

Seriál o devítiletých cyklech dospěl k těm, kteří žijí pod vibrací čísla tři. Cyklus přináší období, kdy je třeba se naučit sebekritickému nadhledu a aktivnímu přístupu k životu.


ezoterika

Situace, kterými jedinec během devíti let prochází, vytahují na světlo konfrontační témata, která nejde odkládat a je třeba k nim zaujmout tvořivý přístup a nenosit je dlouho v mysli. Jinak zatěžují, způsobují nervové potíže a s tím spojené psychosomatické nemoci.

Na druhou stranu v tomto období lidé snáze snášejí stres a dokonce určitá míra nejistoty a napětí je stimuluje k lepším výkonům a pozitivně dobíjí. K tomu i napomáhá jakési přátelské naladění, které celý cyklus jedince provází. Je více podpořena bystrost mysli, která usnadňuje jakýkoli učební proces.

Šance pro ideály

Mentální aktivita také podporuje hledání podnětů a možností pro rozvoj vlastní budoucnosti. Lépe se člověk dokáže nadchnout pro ideály a také vymýšlet novátorské přístupy.

Lehčeji dochází k otevřenosti v komunikaci, v hledání přístupů ke spolupráci s různorodými skupinami lidí třeba i odlišně smýšlejícími, což v důsledku přináší výborné a inovativní výsledky. Jde tak o období čilého vlastního rozvoje i období, kdy má možnost se podobně rozvíjet i okolí.

Devítiletý cyklus pod vlivem energie čísla tři přináší řadu pestrých životních příležitostí a hodně rozmanitých zkušeností, které obohacují i v případě, že se aktivita ukáže překotná, nepromyšlená či dokonce jako slepá vývojová větev.

Je třeba naučit se zvládat i případnou roztržitost, roztříštěnost zájmů, ale i touhu si jen užívat či se utápět v idealistických představách o životě.

A jak vypadá cyklus ve spojení s osobními ročními vibracemi?

Cyklus trojky a ORV 1

V tomto roce se jedinec ocitne jako by ve vlastní izolaci, která ho víceméně uzavře do jeho světa, v němž začne objevovat svůj potenciál k rozvoji.

Přináší dostatečné sebekritické hodnocení, které napomáhá pochopit, v čem se může dotyčný zlepšovat, čemu se může učit, jak by se dál chtěl ve svém životě rozvíjet.

Učí se spoléhat jen sám na sebe, kontrolovat sám sebe a uvědomit si své ideály, které ho mohou nadchnout pro budoucnost.

Cyklus trojky a ORV 2

Není to jednoduchý rok, protože přináší konfrontaci s druhými ve vztazích, které jsou pro jedince kontroverzní, a v nichž se jeho vlastní problémy spíše násobí, než že by mu tyto vztahy pomáhaly a vnášely do jeho života harmonii.

V tomto roce se střetávají a také často do patové situace dostávají dva odlišné postoje. Jeden je čistě rozumový, mentální, plný jasných a rychlých řešení, který zvyšuje nervozitu a odvádí pozornost od druhého a stejně intenzivního prožívání, které ale plyne z vnitřního intuitivního a instinktivního cítění. To vyvolává vnitřní neklid, prudkost reakcí.

Pozitivem tohoto období může být zvýšená tvořivá schopnost, výjimečná inspirace zejména pro lidi, kteří mají kreativní práci a koníčky. Výsledná díla jsou plná silné energie a invence, byť za cenu rozervanosti jejich původce.

Cyklus trojky a ORV 3

Rok, v němž se energie trojky znásobí, sebou přinese vyjasněný a aktivní přístup k předchozím vztahovým obtížím. Konfrontace se vyostří. Kritičnost a kousavost ale také. Doposud komplikované vztahy dostanou jasnou podobu a dají se dost jednoduše vyřešit. Okamžitě tak opadá napětí a stres.

Takové situace, než se ale vyřeší, mohou způsobovat pocity strachu a úzkosti, paniky a s tím spojené nevyrovnané impulzivní reakce. Může to mít dopad nejen na duševní zdraví, ale i na fyzickou stránku, zejména bude-li se snažit jedinec tyto své pocity potlačovat.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Je proto dobré pěstovat aktivity, které vedou k relaxaci a plánovitému zklidňování např. sportem, jógou apod. Díky pomyslnému očišťování vztahů se vytváří v tomto roce prostor pro nové společenské a kamarádské vztahy, narůstá potřeba s okolím komunikovat, projevovat se, rozvíjet své schopnosti. Bystrý postřeh a aktivita jsou na vzestupu.

Cyklus trojky a ORV 4

Tento rok prověřuje, jak je možné nápady a doposud proklamované ideály zrealizovat. Bystrá a rozběhnutá mysl plná nápadů najednou může narazit na obtíže spojené s každodenní rutinou, realitou, kterou nejde popohnat pouhou myšlenkou a ani dobrým nápadem.

Toto zbrzdění přináší nelibost, pocity zmaru, zvyšuje napětí, rozladu, otrávenost. To nutí jedince k nepředloženým akcím, které mohou spíš mařit předchozí dobré nápady a aktivity.

Přečtěte si

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Je proto dobré v tomto roce přijmout danou situaci a zpomalení využít k propracování praktických přístupů, slétnout na pevnou zem a vzít vše jako dobrou zkušenost.

Cyklus trojky a ORV 5

Jako každá pětková vibrace i tato přináší uvolnění, pocit svobody a konečně možnost zase naplno uplatnit svou invenci a plánovat si budoucnost.

Vzrůstá touha po dobrodružství, vzdělávání se a poznávání nových věcí. Rozbíhá se naplno chuť osvobodit se od starých vazeb, které svazují, odpočinout si, načerpávat síly a to hlavně tvůrčím a aktivním přístupem.

Potíže mohou přinášet nesoustředěnost, tříštění pozornosti i energie na mnoho cílů najednou, ale také určitá neochota podřizovat se nejen autoritám ale i v osobních vztazích, kde je to alespoň částečně potřeba.

Cyklus trojky a ORV 6

V tomto roce je možné očekávat sled aktivit, kterými jedince bude zaměstnávat rodina, pracovní vytížení a starost o blízké i vzdálené, stejně jako potřeba se tvořivě projevovat skrze nějakého koníčka.

Své vztahy bude každý hodnotit sice kriticky, nicméně s vážností a s ochotou mnohé pro zlepšení vzájemného porozumění vykonat. Dobře se bude dařit při studiu, lépe půjde rozhodování, kterému se v tomto roce jinak příliš nedaří.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Méně se člověk dostává do situací, kdy dává bezmeznou důvěru, naopak si zachovává kritický odstup, přičemž se ale přátelskost a laskavost v jednání nijak nesnižuje.

Cyklus trojky a ORV 7

Je to rok plný zvratů a zkoušek. Kritické a tvořivé myšlení vnáší do života jedince nejen neklid, ale i poznání toho, co žije, a také hodnocení kvality vlastního života.

Napětí, nervozita, pochybnosti znesnadňují prožívání, ale zároveň přináší do života hlubší poznávání, které s malým odstupem času jedinec spíše hodnotí kladně.

Lidé v tomto roce začnou chápat svou cenu i díky tomu, že jsou druhými žádáni o pomoc či radu a následkem toho získávají na sebe i jiné zralejší pohled. Je vhodné zklidňovat a vylaďovat psychiku i fyzičku cvičením, relaxací a zájmy, které povzbuzují mysl a uklidňují tělo.

Cyklus trojky a ORV 8

Energie v tomto roce je výbušná, dynamická, plná silných emocí, vášní, cíleného a sebevědomého vystupování, využívání dosud shromažďovaných kontaktů k tomu, aby se člověk dostal k vysněným cílům. Vše, co se zrodí v bystré mysli, má šanci být zrealizováno a zhmotněno, zpeněženo.

Je ale nutné dát si pozor na rovnováhu. Tendence vše přehánět, neznat míru a díky tomu dělat nepředložené věci, se může velmi rychle vymstít a vrátit v negativní formě jako bumerang.

Cyklus trojky a ORV 9

Rozpolcenost je v tomto roce běžná a z toho pramení citlivost a značná emotivita. Hodně podnětů, o kterých zjitřená mysl přemýšlí a přebírá je několikrát za sebou, neusnadňují odpočinek ani rozhodování v důležitých situacích.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Těch ale přichází značné množství a nakonec jedinec stejně dochází k definitivním rozhodnutím, v nichž ze svého života odděluje to, co mu jeho kritická mysl vyhodnotí jako nekonstruktivní, pro budoucnost neschůdné či prostě vyvanulé a přežité.

Často dochází k cestování a poznávání nových kultur a nových koníčků, ke studiu, stěhování, cizí země lákají.

Cyklus trojky a ORV 11

Bouřlivost emocí, nevyrovnanost a neustálé pocity nespokojenosti či zneklidnění jsou víc znepokojující než v ORV 2. Zejména vstup do tohoto roku je náročný, postupně se situace uklidňuje.

Ke slovu se hlásí nečekané náhody, rychlé změny v plánech a citovém naladění. Invence a tvořivost jsou skvělým relaxačním prvkem tohoto roku, stejně jako naplňující vztahy.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Jak vypadá trojka ve svých devítiletých cyklech

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci