Cit a tvořivost zdobí Alžbětu, Karla a Romanu

3.11.2011 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Mezi trojicí křestních jmen v tomto pokračování našeho seriálu vládne značná nevyrovnanost – Karlů je velká řada umělců, Alžbět je nemálo vysoce postavených šlechtičen a známých Roman jsme nejvíc našli mezi modelkami. Co na to numerologie?

numerologie, jména

Jestliže si potřebujete osvěžit zásady, podle kterých každé jméno ovlivňuje svého nositele, pak doporučujeme číst nejdříve zde.

A nyní si můžeme probrat zmíněnou trojici listopadových jmen – Alžbětu, kterou reprezentuje například královna Alžběta II. (na titulním snímku), Karla a Romanu:

4. 11. KAREL

Celkové číslo 2 (2+1+9+5+3 = 20)
Klíčová iniciála 2
Duševní číslo 6
Realizační číslo 5 (14)
Duševní číslo oslovení: Karle 6, Kájo 7

Základem jména je germánské slovo karlaz a staroněmecké kar(a)l s významem „muž“ nebo „chlap“. A z tohoto slova také vzniklo označení panovníka – král.

Jde o zajímavé jméno, u něhož je třeba se zamyslet nad tím, proč má v sobě takový potenciál, jenž není na první pohled až tak viditelný.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Citlivé vnímavé a přátelské energie se v něm pojí s odhodlaností, bystrým úsudkem a skvělou intuicí. Je v něm tedy nejen síla, ale i lstivost, moudrý odstup, umění vyčkat.

Zodpovědnost i odvaha

Jméno obdarovává citem pro rodinu a zodpovědností za ni a zároveň nebojácností a odvahou. Skrývá umění kompromisu a politické vychytralosti s rychlým postřehem a razancí válečníka. To celé korunuje jakési pomyslné požehnání.

Karel je houževnatý a podnikavý. Jeho aktivity nemusí být nutně razantní a prvoplánově jasné. Vždy se za nimi skrývají dlouhodobé cíle, často přesahující blízkou budoucnost. Vedle potřeby chránit druhé a podílet se na rozhodování, jméno posiluje i potřebu jasně s druhými komunikovat, pracovat s informacemi a fakty. Aniž by energie jména otupovala mužskou energii, přidává pochopení pro lidské slabosti, citlivost a přizpůsobivost.


Herec Karel Roden

Jméno podporuje vnímavost a zvídavost, intelekt, potřebu harmonizovat své okolí, zabezpečovat a starat se o své blízké a zvelebovat vše, co Karel pokládá za své prostředí a majetek, přičemž nejde o despotické ovládání. Karel spíš své opatrovnictví vnímá jako poslání či službu druhým. Jméno umožňuje dobrou spolupráci a schopnost pracovat v týmu, dělat i mluvčího, žonglovat s informacemi a fakty ve prospěch společné věci.

Obrovským darem jména Karel je schopnost nadhledu a jakéhosi odstupu od problému, schopnost jasně vidět řešení a spojovat zdánlivě nesourodá fakta a informace do překvapivých a objevných celků.

Negativa

Úskalím jména je síla energie, která znesnadňuje Karlovi orientaci ve svých citech. Karel se proto může uzavírat do sebe, naučí se nedávat najevo své city. Vnímá svůj život jako obětování se, podřizuje osobní život na úkor cílevědomosti a seberealizace.

Mívá i tendenci druhé na sobě činit závislými, což může vést až k tomu, že sebe vnímá jako jediného schopného vůdce. Stává se pak neústupný, riskuje, manipuluje. Paradoxně to u něj vede i k sobeckému hájení vlastních zájmů pod rouškou služby druhým.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Jméno také posiluje tajnůstkářství, manipulaci s fakty a informacemi. Jestliže se Karel zaměří pouze na práci s informacemi, může se vzdalovat od reality. Je to pak jen mluvka, který naslibuje mnoho věcí, schopný „lobbista“, jenž ztrácí schopnost stát pevně nohama na zemi.

Doporučení

Silné a pěkné jméno s kompaktní energií, které dodává mužský šarm a charisma, nebere přitom klukovskou jiskru.

Oslovení Kájo posiluje zpětnou vazbu vlastního chování, schopnost poučit se ze svých zkušeností, více se otevřít životu, přidává postřeh a posiluje tělesnou sílu.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, a co naopak bude datem narození potlačeno. U některých kombinací (např. u dat s vícečetnými čtyřkami či sedmičkami) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Karel, jsou-li v datu narození vícečetné dvojky.

18. 11. ROMANA

Celkové číslo 8 (9+6+4+1+5+1= 26)
Klíčová iniciála 9
Duševní číslo 8
Realizační číslo 9 (18)
Duševní číslo oslovení: Romano 4 (13), Romčo 3 (12)

Jméno vzniklo z latinského označení toho, kdo přišel z Říma, tedy romanus, „římský“. A protože přijít z Říma, znamenalo v pradávnu být něčím „víc“ než druzí, neslo i toto jméno nádech vznešené důležitosti. Romana vlastně znamená „Římanka“.

Jméno posilující nejen fyzickou krásu své nositelky, ale i všechny vrozené talenty, a to jak ty pozitivní, tak i ty problematické.

Krása a talent

Jméno dodává Romaně razanci, systematičnost, smysl pro detail. Také přispívá k její citlivosti na nespravedlnost a podporuje tendence napravovat nešvary, které kolem sebe Romana vidí. Rozšiřuje její vidění světa o filozofický a humánní rozměr.

Romana chce dělat jen to, co jí dává smysl. Rovnovážně a systematicky jde kupředu. Dokáže svou stabilitou a vyrovnaným konáním, které přináší hmatatelné výsledky, postupně přesvědčovat lidi kolem sebe tak, aby jí byli nápomocni. Pro mnohé je zdrojem bezpečí a jistot a uchylují se k ní v pomyslnou ochranu.


Moderátorka a rosnička Romana Vítová

Dovede též citlivě naslouchat strastem druhých, občas jim dělá „vrbu“ a zároveň k tomu přidává i praktické rady. Její analytická mysl dokáže jasně trefit ten podstatný detail, který je zdrojem problémů a zároveň v sobě skrývá i řešení.

Romanu hned tak něco nerozhází, umí zvládat překážky a nehroutí se pod náporem práce a zodpovědnosti. Umí si vytvořit smysluplný řád a systém, na kterém staví. Je praktická, často i pragmatická, nenechá se vláčet osudem, vědomě buduje harmonii kolem sebe.

Negativa

Často si jde za svým, vždy si vše udělá po svém. Je těžké jí přesvědčit o něčem, na co má svůj jasný názor. Tlačí někdy zbytečně a silou v zájmu udržení starého pořádku, nebo naopak chce výraznou změnu, podle toho, kde cítí, že nabude rovnováhu a zúročí se její úsilí.

Mnohdy v tomto ztrácí lidský rozměr. Měřítkem se pak stává výkonnost, výdělek, produktivita. Černobíle hodnotí i kvalitu lidí, její jednání je nevyvážené.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Romana také bojuje za spravedlnost a pravdu. Nesnáší autoritativnost a podceňování schopností svých i druhých. Dovede pak jít do extrémů a jen aby dokázala svou pravdu a sílu, boří i to, co vybudovala. Má sklon ke mstě, hněvivosti.

Občas nezvládne svou agresi a právem se jí i obává. To ji pak omezuje v jejím rozhodování, je si nejistá. Brzdí to její růst a přispívá ke konzervativním postojům. To co nesnáší na druhých, pak Romana sama dělá – ovládá, manipuluje, kupuje si přízeň a má despotické chování. Vše pod zástěrkou pomoci druhým.

Doporučení

Vítězné jméno, které přináší možnost vydobýt si v životě štěstí a realizovat vše, co si zamane.

ČTENÍ Z RUKY

Oslovení Romčo přidává na bystrosti, kritickém nadhledu, zlepšuje schopnost učit se a dodává větší optimismus, ale i vypočítavost. Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, a co naopak bude datem narození potlačeno. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Jméno Romana nedoporučuji dávat narozeným v devítkové dny, tj. 9., 18., a 27. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné devítky.

19. 11. ALŽBĚTA

Celkové číslo 4 (1+3+8+2+5+2+1=22)
Klíčová iniciála 1 (u oslovení Bětko, Bety je to číslo 2)
Duševní číslo 7
Realizační číslo 6 (15)
Duševní číslo oslovení: Alžběto 3 (12), Bětko 11, Bety 3 (12)

Jméno Alžběta – ale také Eliška či Elsa – je hebrejského původu. Původně znělo Elíšebáh. Éli- je označení Boha, -šebah znamená „sedm“, což bylo číslo posvátné a užívané ve smyslu nezrušitelné přísahy. Celé jméno tedy znamená „zapřísahala jsem se Bohu“, lépe vyjádřeno „ta, která je zaslíbena Bohu“.

Jméno posilující ženskost i sebevědomí, umožňující nejen snít o svém úspěchu, ale také ho i uskutečňovat. Jméno Alžbětě zbystřuje intelekt i komunikační schopnosti, dodává odvahu prosazovat své zájmy. Přitom jí nic neubírá na citlivosti, laskavosti a vstřícnosti.

Praktická a bystrá

Alžběta je praktická, pracovitá, vždy si však uchovává smysl pro to, co povznáší, ať už je to vztah k umění, estetickým hodnotám, rodinným tradicím apod. Zkrátka Alžběta jde vždy za tím, co jí dává vyšší smysl než každodenní lopota. To dělá z Alžběty přirozeného vůdce a následovanou autoritu.

Jméno v ní podporuje samostatnost a nezávislost, tvořivost a bystrý úsudek. Je schopná soustředit se na daný cíl a nacházet řešení i tam, kde ho druzí nevidí či to vzdávají.


Alžběta Bavorská, zvaná Sissi, rakouská císařovna a česká královna

Pro Alžbětu je důležitá harmoničnost prostředí, ve kterém se pohybuje. Aktivně kolem sebe přetváří všechno to, co není v souladu s pravidly a daným řádem, co ubližuje nebo je přežité. Do všeho jde s plným nasazením, soustředěním a jasným záměrem.

Alžběta potřebuje mít dobré rodinné zázemí, rodinné vztahy jsou pro ni přirozenou realizací, byť by si budovala jakoukoli kariéru a šla za sebevětšími cíli.

Negativa

Jestliže se Alžbětě nedaří, nedává to příliš znát, ale ve svém nitru začne váhat, zatímco navenek nosí masku vyrovnané stability. Dovede být kritická a vztahovačná, se sklony k hysterii. Může mít tendenci hodnotit svět kolem sebe černobíle.

Zvažuje, co je dobré a co ne, přitom ztrácí nejen důvěru v sebe, ale i v okolní svět. Spíš se uzavírá a komunikace s ní vázne. Dovede být despotická, vnucuje svou představu pořádku a harmonie svému okolí, manipuluje s druhými, intrikuje.

Alžběta má občas dvojí tvář. Jedna je výkonná, hrdá, ambiciózní, občas se uzavírající do své ulity, kde vnitřně odpočívá a zároveň bere inspiraci. Druhá tvář může být ustrašená, hledající spřízněnou duši, budující závislostní vztahy, plná emocí a nevyrovnanosti, požitkářství.

Doporučení

U Alžběty pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí.

Zkrácené oslovení Bětko zklidňuje energičnost, dává více prostoru pro práci s informacemi, rozvíjí vyrovnanější citovost, dodává nadhled.

Další zkrácené oslovení Bety podporuje tvořivost, podporuje citovost a vnímání druhých, podporuje ženskou energii.

Jméno Alžběta má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, a co naopak bude datem narození potlačeno. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Cit a tvořivost zdobí Alžbětu, Karla a Romanu

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci