Kdy máme nárok na odškodnění po zimním úrazu

11.1.2019 00:00   |   Peníze
Od listopadu do března můžeme čekat sníh či ledovku prakticky kdykoli. Není na škodu vědět, jak se zachovat, dojde-li k úrazu na špatně uklizeném chodníku, kluzké podlaze na chodbě domu nebo v městské dopravě.

úrazy

Každým rokem stoupá počet případů, kdy si lidé na zledovatělém chodníku způsobí vážná zranění. Ze statistik pojišťoven vyplývá, že meziročně počet těchto zranění vzroste přibližně o čtvrtinu.

„Odpovědnost za škodu zapříčiněnou neschůdností chodníku se přenesla přímo na vlastníka – tím jsou ve většině případů města a obce. Ty by měly zajistit úklid sněhu či posyp chodníku,“ říká JUDr. Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Jak chodit bezpečně po ledovce
Umíte pomoci při úrazu na chodníku?
Úraz na chodníku – odškodnění je problém!

Nepodceňujte dokumenty a svědky

„Některé obce jsou pro případ úrazů pojištěny, ale každý úraz automaticky neznamená nárok na odškodné,“ dodává advokát.

Pokud již k úrazu dojde, odškodnění může chodec vyžadovat přímo na obci, je-li vlastníkem komunikace. A jestliže ovšem obec vinu neuzná, může se pak poškozený obrátit na soud.

„Chodec musí svá tvrzení vždy podložit důkazy, kde a jaký zdravotní úraz se mu stal, v jakém rozsahu a jaký byl stav chodníku v době nehody,“ uvádí JUDr. Jiří Hartmann a připomíná: „Poškozený by si proto měl zajistit například svědecké výpovědi kolemjdoucích nebo lékařskou zprávu.“

Odpovědnost není bezbřehá

Odpovědnost obce za schůdnost chodníku není bezbřehá. Například v případě, kdy se poškozený chodec snaží přejít daný chodník pokrytý náledím, přestože má možnost volby schůdnější cesty, nebude jeho nárok na náhradu škody uznán.

„Na náhradu nemá chodec nárok ani v případě, pokud neměl v době úrazu odpovídající zimní obuv,“ upozorňuje advokát.

Opačná situace nastane, spadne-li na chodce sníh ze střechy a zraní ho. V takovém případě je za jeho zranění zodpovědný vždy majitel nemovitosti.

„Zamezení sesuvu sněhu a jeho pádu ze střechy domu na veřejně přístupná místa musí učinit vlastník nemovitosti. Jeho minimální povinností je alespoň na toto nebezpečí upozornit cedulí nebo ohraničením místa. Vlastník může být i trestně stíhán,“ říká JUDr. Jiří Hartmann.

Zrádné kluzké chodby

Nebezpečí na chodce číhá i uvnitř domů. Když nanošený sníh roztaje, často se z podlahy na chodbě stává kluziště. Za úraz způsobený na kluzké podlaze je odpovědný uživatel nemovitosti.

Spoluodpovědný však může být i poškozený, pokud si nepočínal dostatečně obezřetně. Za určitých situací bude zcela odpovědný sám poškozený, pokud nedbal upozornění uživatele nemovitosti.

A městská doprava? „Za zranění v dopravním prostředku hromadné dopravy je odpovědný daný dopravní podnik. Za dopravce je zpravidla povinna plnit náhradu škody jeho pojišťovna. Nárok na náhradu újmy při ublížení na zdraví je nutné uplatnit přímo proti dopravci,“ vysvětluje advokát.

Může jít o desítky tisíc

Výše náhrady škody se vždy určuje individuálně. Ale soudy přece jen o něco snazší práci poté, co před pár lety metodiku k určování nemajetkové újmy uveřejnil Nejvyšší soud.

Zraněný člověk se může podle nového občanského zákoníku zpravidla na obci domáhat náhrady nemajetkové újmy na zdraví, tedy bolesti a ztíženého společenského uplatnění, náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů spojených s léčením a péčí o zdraví.

„Ty mohou zahrnovat náklady na doplňky léčby, rehabilitaci, pořízení léčebných a ortopedických pomůcek, předepsanou stravu, ale také náklady nejbližších příbuzných poškozeného spojené s návštěvami v nemocnici. Takové odškodnění průměrně dosahuje desítek tisíc korun,“ uvádí JUDr. Jiří Hartmann.

tzp, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Kdy máme nárok na odškodnění po zimním úrazu

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci