Když se dítě zraní ve škole, po kom chtít odškodné?

1.3.2016 00:00   |   Děti
Nepřivoláváme zlé skutky, ale všichni víme, že sem tam dojdou děti ve škole k úhoně. Během pobytu dětí ve školách se stane zhruba každý pátý dětský úraz.

úrazy

Například ve školním roce 2014/2015 bylo České školní inspekci doručeno 38 710 záznamů o úrazech, jeden z nich byl smrtelný. Oproti předchozímu roku je to o 7269 úrazů více, nárůst tedy činí přes 23 procent.

Během pobytu dětí ve školách se stane zhruba každý pátý dětský úraz. Přes 66 procent žáků základních škol se zraní v tělocvičně, u studentů středních škol zde vznikne přes 75 procent zranění.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Ochraňte blízké pro případ nečekaného úrazu
Nárok na odškodnění po úrazu
Se Sluncem se vrací aktivita, ale i úrazy

„Školy mají ze zákona povinnost zajistit, aby v rámci vzdělávání, ale i v souvislosti s činnostmi, které s ním souvisejí, jako jsou například školní výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky a podobně, byla odpovídajícím způsobem zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí.

Škola odpovídá za škodu

„Podle zákoníku práce za škodu, která vznikla v souvislosti s vyučováním nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá škola. Ta má tak povinnost nahradit škodu,“ popsal Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Na školách dochází zpravidla k lehkým zraněním. Na základních a středních jde nejčastěji o poranění ruky. Téměř 41 procent úrazů u dětí v mateřských školách spočívá v poranění hlavy.

Pokud dojde ke zranění s trvalými následky, má poškozený právo na bolestné a náhradu za ztížení společenského uplatnění, na náhradu nákladů spojených s léčením, popřípadě na další individuální náhrady.

Hrozba vězení

„V případě škody na zdraví mohou jednotlivé náhrady dosahovat značných částek. Navíc pedagogům, kteří měli ve chvíli, kdy k úrazu došlo, žáka na starosti, hrozí v nejkrajnějším případě i vězení,“ upozorňuje Jiří Hartmann.

„Trestem v případě ublížení na zdraví z nedbalosti může být odnětí svobody až na jeden rok, popřípadě zákaz činnosti. V případě těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti může být učitel v případě, že porušil důležitou povinnost, odsouzen k trestu odnětí svobody na šest měsíců až čtyři roky,“ dodává advokát.

Nejčastější příčinou školních úrazů je nešťastná náhoda nebo nekázeň. Častou příčinou jsou ale také konflikty na školních chodbách. A právě v těchto případech dochází nejen k lehkým úrazům, ale i k poškození věcí studentů.

Výjimkou nejsou rozbité mobilní telefony, roztrhané oblečení či zničené školní pomůcky. I v tomto případě je ale za náhradu škody zpravidla odpovědná škola.

S rozbitým mobilem k řediteli

„Když v potyčce například dojde k poškození mobilu, mohou se rodiče poškozeného žáka obrátit s výzvou k náhradě škody přímo na rodiče studenta, který škodu způsobil, nebo se mohou obrátit s náhradou škody přímo na školu,“ vysvětlil Jiří Hartmann.

Častým místem, kde také dochází ke škodám způsobeným žáky, jsou školní výlety nebo lyžařské výcviky. Ve většině případů jde o drobné škody, nad kterými majitelé mávnou rukou. Co když ale žák poškodí věc v hodnotě statisíců?

„Takovou škodu budou zpravidla povinni uhradit rodiče žáka. Vždy ale platí, že společně a nerozdílně nahradí způsobenou újmu také ten, kdo nad nezletilým žákem zanedbal dohled. Bude-li škola povinná nahradit škodu, kterou způsobil žák, je možné, že ji bude následně vymáhat po učiteli, který zanedbal dohled,“ upozornil Jiří Hartmann.

tzo, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také

Diskuse: Když se dítě zraní ve škole, po kom chtít odškodné?

Odškodnění studentů ve škole

29.11.2021   |   15:58   |   od: Jaroslav Kunst
Podrobnosti k tomu jak ta takovýto úraz získat maximální odškodnění se dozvíte na https://www.odskodnenizauraz.cz/uraz-ve-skole
Zobrazen poslední příspěvek, celkový počet 1 příspěvek.
poslední příspěvek: 29. 11. 2021 15:58
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci