Předmanželská smlouva usnadní rozchod, ale před věřiteli neochrání

21.8.2014 01:00   |   Peníze
Za 23 let se počet uzavřených manželství v Česku snížil o polovinu. Zatímco v roce 1990 uzavřelo sňatek přes 90 tisíc párů, v loňském roce to bylo jen kolem 43 tisíc. Manželství s sebou ale nese řadu výhod, na které mají nárok i lidé žijící v registrovaném partnerství.

předmanželská smlouva

Nikdo se nežení a nevdává s myšlenkami na rozvod, nicméně stále více párů v Česku uzavírá předmanželskou smlouvu. Do povědomí lidí už dávno proniklo, že díky ní je následný rozchod ze společného života jednodušší.

V loňském roce se rozvedlo téměř 28 tisíc párů. Oproti roku 2012 stoupl počet rozvedených manželství o 1500. Nejčastěji se páry rozvádějí po čtyřech až šesti letech manželství.

Zákon podle sebe

„Snoubenci si mohou společné jmění manželů upravit odlišně od znění zákona právě předmanželskou smlouvou,“ připomíná Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Předmanželská smlouva? Vyplatí se, ale...
Máme hypotéku a rozvádíme se – co teď?
Rozvod dohodou: Rychlé a elegantní řešení

Smlouva může oddělovat jmění budoucích manželů, určovat vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i upravovat rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění manželů. Výhoda předmanželské smlouvy spočívá v úpravě majetkových vztahů v případě rozvodu.

„Prostřednictvím předmanželské smlouvy však nelze ochránit manžela před věřiteli v případě, kdy druhý partner zemře a zanechá dluhy. Zákon poskytuje pro tyto situace zvýšenou ochranu věřitelům, to znamená, že v případě úmrtí manžela zodpovídá druhý z partnerů za manželovy dluhy vždy,“ upozorňuje Jiří Hartmann.

Veřejný seznam

Smlouva může být uzavřena i mezi manžely o již existujícím společném jmění, nemá ale zpětný účinek. Navíc nový občanský zákoník umožňuje předmanželskou smlouvu zapsat do veřejného seznamu prostřednictvím notáře.

„Díky tomu páry předejdou případným námitkám ze strany třetích osob, které napadnou její platnost s odůvodněním, že o existenci smlouvy nevěděly,“ dodal Jiří Hartmann.

Daňové úlevy

Novomanželským půjčkám a společnému zdanění manželů už je sice konec, ale zákony stále manžele zvýhodňují. Finanční podpora ze strany státu je manželským párům poskytována prostřednictvím daňových opatření. Hlavní daňovou výhodou je sleva na manžela nebo manželku bez příjmů.

„Tu lze v daňovém přiznání k dani z příjmů nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele uplatnit ve výši 24 840 korun ročně, pokud manžel nebo manželka nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 korun za rok,“ vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Daňovou výhodou manželů je i to, že při prodeji či nabytí nemovitosti, kterou mají ve společném jmění manželů, podávají jen jedno daňové přiznání, a to jak na daň z převodu nemovitých věcí, tak na daň z nemovitostí.

„Přiznání podává kterýkoliv z manželů. Pokud nejsou svoji, přiznání musí podat každý spoluvlastník zvlášť. Stejné danění jen u jednoho z manželů platí také u příjmů z pronájmu,“ doplnila Blanka Štarmanová.

Přítel není manžel

Pokud jeden z manželů onemocní, druhý z manželů je o jeho zdravotním stavu informován. U nesezdaných párů je ale situace opačná, lékař zpravidla nesmí sdělit diagnózu druhému z páru.

V případě, že jeden z manželů zemře, je druhý z manželů podle zákonné dědické posloupnosti zařazen do první třídy dědiců společně s dětmi zesnulého. Pokud nežije pár v manželství, dědický zákon upřednostňuje v první linii děti a rodiče zesnulého.

„V případě, že je druhý z páru pouze druhem zemřelého, dědí až ve třetí třídě dědiců spolu se sourozenci zemřelého, a to za podmínky, že žili nejméně jeden rok před smrtí ve společné domácnosti,“ popsal Jiří Hartmann.

Vdovský důchod výsadou manželů

Vdovský důchod je výsadou pouze zákonných manželů. Bez ohledu na věk má nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku po manželovi partner pouze tehdy, pobíral-li už sám zemřelý starobní nebo invalidní důchod, případně zemřel-li následkem pracovního úrazu.

„Vdovský důchod náleží partnerovi i po uplynutí jednoho roku v případě, že sám dosáhl důchodového věku nebo pokud pečuje o nezaopatřené dítě, svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ním žije v domácnosti a je na této péči závislý,“ vysvětlil Jiří Hartmann.

tzo, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také

Diskuse: Předmanželská smlouva usnadní rozchod, ale před věřiteli neochrání

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci