Střídavá péče po rozvodu? Pomáhá i škodí

1.11.2009 00:00   |   Děti
Střídavá péče otce a matky o své děti se objevuje čím dál častěji. Pro děti může být požehnáním, ale i „noční můrou“. Podmínky pro přiznání střídavé péče je tak nutné velmi pečlivě zkoumat. Nejde o rodiče, ale o děti.

Střídavá péče po rozvodu? Pomáhá i škodí

Smyslem střídavé péče je, aby děti mohli rozvíjet vztahy a kontakty jak se svou matkou, tak se svým otcem. Střídavá výchova znamená, že dítě žije po určitý časový úsek s každým z rodičů. Zákon neuvádí, po jaké době by ke střídání mělo docházet. V praxi soudů se uplatňuje model střídání po měsíci, soudy však schvalují i dohody o střídavé výchově po týdnu.

Dítě na prvním místě

Přiznání možnosti střídavé péče je však nutné zkoumat především z pohledu a zájmů dítěte. U každého z rodičů, kteří již žijí odděleně, musí mít dítě srovnatelné životní podmínky. Děti by tak u obou rodičů měli mít dostatečný prostor pro své zájmy, hry a vzdělávání. Oba rodiče by také svou výchovou u střídavé péče měli na dítě působit pozitivně.

Dítě by si mělo střídavou péči také výslovně přát. Předpokladem je, aby se dítě cítilo dobře a mělo dobré vztahy s oběma rodiči. Střídavá péče tak umožňuje, aby dítě žilo část týdne či měsíce u své matky a část tohoto času u otce.

Rodiče se musí dohodnout

Tato možnost vyžaduje velkou schopnost domluvy a dohody mezi rodiči. V průběhu doby totiž zcela určitě nastanou nepředvídatelné události, které mohou vyžadovat novou dohodu rodičů a nejrůznější výjimky ze zaběhnutého systému. Dítě tak například může chtít jet na dlouhou dovolenou s jedním z rodičů na kterou se velmi těší a která přesahuje dobu určenou pro péči tohoto rodiče.

Důležitým předpokladem aby byla střídavá péče úspěšná je nutnost blízkosti bydliště obou rodičů tak, aby dítě nemuselo měnit školu, místa kroužků, a jiných zájmů.

Nesmí být trestem

Velmi často se objevují případy, kdy je střídavá péče rodiči zneužívána. Rodiče pak využívají čas, kdy o dítě pečují k tomu, aby ho rozmazlovali, v horším případě pomlouvají a očerňují druhého rodiče a dítě navádějí k tomu, aby ho neposlouchalo. V takovém případě začíná být střídavá péče pro dítě velmi škodlivá a nemá pozitivní vliv na jeho výchovu.

Dítě začíná trpět nejistotou, ztrácí vnímání toho co je správné a co špatné. Jeden rodič mu něco dovoluje, zatímco jiný zakazuje a dítě začíná mít problém se svým chováním v kolektivu školy, družiny nebo školky.

Často sama skončí

Velkým problémem střídavé péče je také postupná ztráta zájmu o dítě – převážně ze strany otce. Z počátku jsou otcové velmi motivováni k tomu, aby získali dítě do střídavé péče a zpočátku také vše poměrně dobře funguje. Postupem času však přestávají mít o takto dlouhou péči zájem, například v době navazování nového vztahu, kdy jim dlouhodobá přítomnost dítě začne „překážet“.

Další rozměr v narušení střídavé péče pak může mít přístup nového partnera k domácnosti a výchově. Do života dítěte se totiž dostává nová osoba, která může mít na výchovu a život dítěte vliv dobrý, ale i špatný. Rodič pak začíná mít větší zájem o svůj nový vztah, děti z nového manželství a přestává mít o střídavou péči postupně zájem. V konečné fázi si tak bere dítě z prvního manželství pouze na víkendy, nebo o něj ztrácí zájem definitivně a střídavá péče tak sama zaniká.

Bakterie zabiják

Streptococcus pneumoniae, jednoduše
pneumokok, zabije v Česku 28 dětí ročně!

Přes dítě se nemstěte

Před dohodou či rozhodnutím o střídavé péči je třeba zkoumat i motivaci rodičů. Tedy jestli nežádají o střídavou péči z důvodu, že nechtějí zůstat po rozvodu úplně sami, nebo že to dělají z trucu či pomsty bývalému manželovi. Ve všech těchto případech je totiž střídavá péče pouze dočasným řešením, které vůbec není v zájmu dítěte a rodiče si pouze přes děti řeší své vlastní problémy.

Ve většině případů i nadále platí, že dítě získává do péče jeden z rodičů. V našich podmínkách je to z více než 90 procent matka. Druhý z rodičů je pak odkázán pouze na možnost styku s dítětem, který může být různě dlouhý. Záleží zde ponejprve na dohodě rodičů. Pokud se rodiče na styku s dítětem nejsou schopni dohodnout, nebo tuto dohodu porušují, rozhodne o délce a formě styku soud.

miz

Přečtěte si takéTiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci