Jak se bránit, když vám nechtějí vyplatit mzdu?

9.1.2015 00:00   |   Peníze
Mnoho lidí zůstává bez peněz, když zaměstnavatel přestane vyplácet mzdu. Jde o závažný přestupek, kterého se dopouští stále více firem. Jak se účinně bránit?

nevyplácí mzdu

Většina postižených s napětím čeká, jak vše dopadne a bojí se rozhodného kroku s tím, že to snad dopadne dobře. Podle odborníků postupují špatně.

V takových případech je naopak nejlepším řešením aktivní obrana: okamžité ukončení pracovního poměru s nárokem na odstupné. Dalším krokem je právní žaloba o zaplacení dlužné mzdy, odstupného a úroků z prodlení.

Se stížností se mohou poškození zaměstnanci obrátit také na příslušný úřad práce nebo inspektorát práce.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

I Facebook vás může připravit o zaměstnání
Odborník radí: Jak si najít dobrou práci
Volná noha nebo stálé zaměstnání?

Zaměstnavatel má povinnost vyplatit zaměstnanci mzdu ve sjednaný den v měsíci, stanovený v pracovní smlouvě. Mzda je splatná po vykonání práce, nejpozději však do konce následujícího kalendářního měsíce. Tedy mzda za prosinec 2014 je nejpozději splatná 31. ledna 2015.

„Nedojde-li k vyplacení mzdy zaměstnavatelem do 15 dnů po tomto termínu splatnosti mzdy, doporučuji zvážit, zda se jedná pouze o nahodilý problém, anebo zda není lepší okamžitě ukončit pracovní poměr, dle zákoníku práce s nárokem na odstupné,“ radí David Bascheri, advokát spolupracující s portálem ePohledávky.cz.

1. Krok: Okamžitá výpověď!

K okamžitému ukončení pracovního poměru pro nezaplacení mzdy nalezne odvahu málokterý zaměstnanec, ale vychází skutečně nejlépe.

Je s ním totiž spojeno odstupné, podle § 56 zákoníku práce ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní lhůty sjednané v pracovní smlouvě.

V případě, že není výpovědní doba v pracovní smlouvě stanovena, náleží zaměstnanci částka odpovídající dvěma měsíčním mzdám.

Okamžitě zrušit pracovní poměr může každý zaměstnanec, který nedostal mzdu ani 15. den po zákonném termínu splatnosti mzdy.

Podle zákoníku práce zaměstnanec tak musí učinit do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl, a nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

„Proto se nevyplatí dlouho otálet. Dále je třeba upozornit na to, že kvůli nevyplacené mzdě může okamžitě pracovní poměr ukončit i zaměstnanec ve zkušební době a také má nárok na odstupné,“ dodal advokát.

2. Krok: Písemná výzva

„Často řešíme případy propouštění nejen lidí ve zkušební době, ale i zavedených zaměstnanců, kteří nevědí, jak se bránit, a pracují zadarmo i několik měsíců,“ uvedl Tomáš Medřický, ředitel portálu ePohledávky.cz.

Nárok na mzdu se promlčí do tří let ode dne její splatnosti. Pokud je však uznán písemně zaměstnavatelem, promlčecí lhůta činí 10 let. Proto po okamžitém zrušení pracovního poměru je dobré zaslat zaměstnavateli písemnou výzvu k uhrazení dlužné mzdy a stanovit v ní splnitelný termín.

„Pokud bude zaměstnavatel ignorovat i tuto výzvu, řešením je soudní žaloba,“ dodal Medřický.

3. Krok: Žaloba

Žalobu o zaplacení dlužné mzdy může podat každý zaměstnanec sám, nebo lze uplatnit žalobu hromadnou. U soudu jsou pak kromě mzdy a odstupného vymahatelné také zákonné úroky z prodlení, a to ode dne splatnosti mzdy do zaplacení, aktuálně ve výši osmi procent z dlužné částky ročně.

Pokud je zaměstnavatel v insolvenci, může zaměstnanci poskytnout finanční náhradu také krajský úřad práce, maximálně však do výše tříměsíčního platu a za splnění podmínek podle zákona o ochraně zaměstnanců před platební neschopností.

Na nezákonné chování firmy lze také upozornit oblastní inspektorát práce, který takovému zaměstnavateli uloží pokutu až do výše dvou miliónů korun.

tzo, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také

Diskuse: Jak se bránit, když vám nechtějí vyplatit mzdu?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci