Mediace? Efektivnější než soud v osmi případech z deseti

14.11.2012 18:00   |   Sex a vztahy
Zprostředkování dohody, neboli mediace, patří k nejrychlejším, nejefektivnějším a nejlevnějším řešením sporů. Služby mediátora se dnes využívají u všech typů sporů.

mediatoři

Předpokladem úspěšné mediace je ochota obou stran komunikovat. Lze ji dobře uplatnit především v rodinných, pracovních, obchodních nebo sousedských vztazích. V 70 až 80 procentech mediovaných případů je dosaženo pro všechny zúčastněné strany přijatelné dohody.

Rychlost a efektivita

„Jednou z hlavních výhod mediace je rychlost, a tedy poměrně efektivní nastolení právní jistoty. V řadě případů jde také o výrazné snížení nákladů oproti zdlouhavému soudnímu sporu,“ popsal Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Může vás zajímat

Rozvod dohodou: Elegantní řešení
Máme hypotéku a rozvádíme se – co teď?
Když rozvod, tak rychle. Ušetříte

„Náklady na mediaci jsou individuální, liší se vždy podle náročnosti řešené situace. Výše odměny mediátora může být odvozena od charakteru sporu, například od finančních a majetkových možností obou stran. Je obvyklé, že náklady spojené s mediací si strany sporu rozdělí rovným dílem,“ dodal.

Na základě dobrovolnosti

Mediace je neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Existuje řada sporů, při kterých je vhodnějším způsobem řešení právě mediace. Například v Česku se podle oficiální statistiky v roce 2011 rozvedlo 28 100 manželství. Pro většinu párů by bylo oproti soudnímu řízení vhodnější využití služeb mediátora.

„Zkušenosti ukazují, že mediační proces umožňuje stranám přicházet s výrazně účinnějšími a kreativnějšími řešeními dané situace než například soud. Protože na dohodě pracovaly obě strany za pomoci vyškoleného odborníka – mediátora, je dohoda reálná, věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran,“ vysvětlila Elena Mašková, předsedkyně Asociace mediátorů ČR.

Prohra neexistuje

Délka mediace je individuální. Sezení může trvat jednu hodinu, ale také několik po sobě jdoucích dní. Zejména u rozvodu jde i o zvolení správné strategie, zda uskutečnit jedno dlouhé jednání, kde se mohou kumulovat konfliktní situace nebo více kratších jednání. Vždy však platí, že kterákoli ze stran může mediaci z vlastní vůle kdykoli ukončit.

Odměna mediátora za provádění mediace je zásadně smluvní. Dá se předpokládat, že strany, které se mediací budou snažit vyhnout soudnímu řízení, budou usilovat o sjednání nižší odměny, než by stálo řízení před soudem.

„Při úspěšné mediaci strany dosáhnou dohody, takže účastníci nezažijí pocit prohry jako při soudním jednání, což může zachovat korektní vztahy a spolupráci do budoucna,“ doplnil Pavel Fráňa.

tzo, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také

 


Diskuse: Mediace? Efektivnější než soud v osmi případech z deseti

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci