Čeká vás ve škole tripartita

28.5.2024 00:00   |   Děti
Třídní schůzka je pro rodiče leckdy utrpení. Třída plná rodičů, nervózní pedagog a přehršel informací, kde je leckdy pouze minimum z nich pro vás relevantních.

Tripartita

K tomu se přidá stres z veřejného pranýřování vašeho dítěte, nebo naopak potřeba nahlas vyjádřit nespokojenost, nebo nesouhlas s činy některých spolužáků.

Jde to i jinak

Pro mnohé rodiče tak může být překvapení, že to jde i jinak. Tripartita, je schůzka tří stran – žák, rodič a učitel.

Koná se minimálně dvakrát do roka s cílem soustředit se individuálně nejen na studijní výsledky žáka, ale také na další aspekty jeho vzdělávání. Žák je ve středu pozornosti a jeho názor je důležitý.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Dostatek soukromí by měly mít i vaše děti
Lektvary proti nachlazení, kašli a rýmě
Umí vaše dítě bezpečně

Co je to tripartita

Tripartita, nebo triáda, je tak velkým přínosem pro wellbeing žáků. Děti se díky nim učí mluvit sami za sebe, o svých pocitech ve třídě, problémech, ale i svých silných a slabých stránkách, je to prostor, kde se učí si říkat o pomoc a stanovovat priority a cíle.

Schůzka, na které se sejde učitel s rodiči a žákem, je příležitostí nechat promluvit žáka o tom, jak se ve škole cítí, jak se mu pracuje, ukázat to, na co je pyšný a za co se může ocenit a je příležitostí aktivně se zapojit do dialogu o věcech, které se ho přímo dotýkají.

Měla by vždy začínat vyjádřením dítěte. Nabízí možnost společně nahlédnout na studijní výsledky žáka, formou rozhovoru odhalit případné problémy a individuální potřeby a nastavit si cíle na další měsíce.

„To vše s přihlédnutím k jeho věku, ale začít se dá již v první třídě. Dítě se pak cítí, a skutečně i je, mnohem více zapojeno do procesu vzdělávání a posiluje to jeho vnitřní motivaci“ vysvětluje Karolína Peřichová, která již deset let učí podle programu Začít spolu.

Přímá komunikace

Tento systém schůzek navíc rozvíjí otevřenou a přímou komunikaci mezi školou a rodiči.

Díky tomu, že jde o individuální konzultace, mohou učitelé poskytovat konkrétní a relevantní informace každému z rodičů. Schůzka tří stran navíc snižuje pravděpodobnost vzniku nepochopení a nedorozumění.

Je však nutné se na ni dopředu připravit a mít danou jasnou strukturu.

Nejdůležitějším aspektem tripartit je to, že žák má možnost mluvit o všem, co ho ve škole baví, co mu jde nebo co ho naopak trápí nebo kde cítí, že by se mohl zlepšit, případně kde by potřeboval pomoc.

Tato forma schůzek učí děti, že je v pořádku vyjadřovat se k věcem, které se jich týkají a že by měli umět mluvit o tom, co je trápí ale hlavně o věcech, které jim dělají radost a kde se jim daří.

Dobře vedená schůzka, kde se sejdou s učitelem nejen rodiče ale i děti, navíc může mít velký přínos v rozvoji komunikačních schopností dítěte, ukazuje mu, že je v pořádku například říci si o pomoc nebo vyslovit svůj názor, dává mu prostor.

Nesmí se však zvrhnout v koalice dva proti jednomu, to je důležité udržet, musí mít jasnou strukturu a cíl pomoci žákovi, nikoliv ho „udupat“.

Nabízí jiný pohled na své dítě

„Pro rodiče je to často příležitost vidět své dítě z jiné perspektivy, více si uvědomit jeho kvality a pro učitele zase možnost nahlédnout do způsobu vzájemné komunikace mezi rodiči a dětmi, což je mnohdy cenné.“ popisuje pedagožka Karolína Peřichová.

Schůzka rodič-žák-učitel značně přispívá k rozvoji komunikační kompetence dětí, která by měla být jedním ze základních pilířů vzdělávání.

V rámci kompetence komunikační se děti učí vyjadřovat své myšlenky a postoje, ale také vyslechnout druhé.

Učí se, že i odlišné názory si zaslouží respekt a mohou je obohatit. Komunikační dovednosti děti využijí k navazování vztahů a funkční spolupráci ve světě.

toz, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Čeká vás ve škole tripartita

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci