Jak na to, aby se dítě chtělo učit

22.3.2024 00:00   |   Děti
Vnitřní motivace je základním pilířem úspěšného učení. Ovšem pro dítě nemusí být snadné ji nalézt, nebo vybudovat, a to zejména pokud je na to samo. Podpora ze strany rodičů je zde velmi důležitá, protože právě oni mohou děti motivovat.

uceni deti

Ale jak na to?

Tipy na úspěšné zapojení rodičů do vzdělávání dětí nám prozradila učitelka s bohatými zkušenostmi, Karolína Peřichová, která již deset let učí podle programu Začít spolu.

Komplexní proces

Podpora vnitřní motivace dětí ve škole je komplexní proces, který vyžaduje aktivní zapojení učitelů, žáků i rodičů.

Zatímco učitelé mohou hrát klíčovou roli v identifikaci individuálních zájmů a silných stránek každého žáka, aktivní role rodičů ve školním životě dítěte může posílit důvěru žáků ve své schopnosti.

Právě rodiče s učiteli tak společně vytváří prostředí, které podněcuje zájem o učení.

Trio učitele, žáka a rodiče

K posílení vnitřní motivace dítěte a celkové podpoře jeho vzdělání je důležité budovat pozitivní vztah mezi učitelem, žákem a rodičem.

“Kontakt s rodiči budoucích žáčků navazuji již před začátkem školního roku, abych získala představu o dětech a potřebách jejich rodin,” vysvětluje Karolína Peřichová.

Průběžná komunikace s rodiči je pro ni klíčová, a proto pořádá pravidelné třídní schůzky, kde se společně diskutuje o očekáváních a přístupu k výuce.

Rodiče se díky četným aktivitám od samého začátku zapojují do vzdělávání svých dětí. Společně si nastavují očekávání a všem se pak společně líp pracuje.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Dostatek soukromí by měly mít i vaše děti
Lektvary proti nachlazení, kašli a rýmě
Umí vaše dítě bezpečně

Výsledky jsou důležité po celý rok

Pravidelné sledování studijních výsledků dětí ve škole je pro jejich úspěch a rozvoj zcela zásadní.

Vysvědčení by nemělo být jediným okamžikem ve školním roce, kdy se společně podíváte na jejich pokroky a případné nedostatky.

Společně pak snáze dokážete identifikovat konkrétní kroky, které je třeba podniknout pro dosažení lepších výsledků.

Velmi dobrým způsobem, jak zapojit dítě i rodiče do procesu učení, jsou pravidelné schůzky, kde se sejdou právě učitel, rodič/e a žák.

Pokud taková setkání nejsou v dané škole běžná, rodič o ně může třídního učitele nebo vedení školy požádat.

“Cílem těchto setkání není, abychom za děti problémy vyřešili, ale abychom je podporovali a pomáhali jim při formulování svých myšlenek a plánů. Dětem tak dáváme prostor k posílení vlastní motivace, sebevědomí, ale i schopnosti sebehodnocení,” dodává učitelka.

Získání těchto stěžejních dovedností může být pro děti užitečné nejen ve škole, ale i pro jejich profesní život.

Rodiče v roli inspirativních osobností

Kromě podpory z domova se mohou rodiče zapojit přímo do školního života dětí. Karolína Peřichová si tuto praktiku chválí nejen ve výuce, ale i při školních aktivitách.

Například během školy v přírodě mají rodiče možnost strávit čas se svými dětmi a sledovat, jak se učí a jaké jsou jejich pokroky. Zúčastnit se ale samozřejmě mohou také samotné výuky.

Učitelka podporuje jejich aktivní účast prostřednictvím čtení nebo například představování vlastních povolání.

Je důležité, aby děti věděly, že nejen učitel je má co naučit. Ale že i rodiče a jiní dospělí, nebo dokonce i spolužáci, jim mohou předat cenné zkušenosti a znalosti.

Budování komunity

Jednou z klíčových aktivit ve škole paní učitelky Peřichové jsou komunitní kruhy, prostřednictvím kterých se děti učí vyjadřovat své myšlenky a pocity, a zároveň respektovat názory druhých.

Cílem této aktivity je, aby každé dítě dostalo pozornost. Ke slovu se tak dostanou i ty děti, kteří jsou například stydlivější či tišší, a během hodin si o pozornost neumí říct.

Komunitní kruh si děti moderují samy a učí se tak regulovat skupinovou dynamiku a přebírat odpovědnost za fungování skupiny.

Co jde udělat hned

Je důležité, aby se rodiče aktivně zapojili do života školy a spolupracovali s učiteli a dalšími rodiči na podpoře změn ve vzdělávání.

Právě jejich podpora je nezbytná pro rozvoj vzdělávacího systému v České republice a přípravu dětí na úspěšný život ve škole i po ní.

Mnohé sice nejde změnit ze dne na den, ale existují kroky, které mohou rodiče udělat ihned.

V první řadě je nezbytné se zajímat o fungování školy a budovat si s ní partnerský a konstruktivní vztah.

Tipy a rady týkající se vzdělávání rodiče najdou na webu projektu Měníme Osnovy.

toz, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Jak na to, aby se dítě chtělo učit

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci