Neplatíte zbytečně vyšší daně? Víme, jaké slevy uplatnit

3.3.2017 00:00   |   Peníze
Nepatříte náhodou mezi ty, kteří platí daně vyšší, než musí? Hlavně, když si daňové přiznání vyplňujete sami? Právě tahle čtvrtina daňových poplatníků totiž nevyužívají všechny slevy a položky snižující základ daně.

slevy na daních

Nárok na základní slevu má naprosto každý. Ať už se jedná o zaměstnance, podnikatele, studenta, ženu na mateřské dovolené nebo třeba důchodce či cizince. Základní sleva na dani činí 24 840 korun a je možné ji uplatnit  bez ohledu na to, jak dlouho v roce výdělečná činnost trvala.

„K uplatnění této slevy není třeba nic dokládat. V případě, že slevu uplatňuje zaměstnavatel za zaměstnance, je třeba podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,“ vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDaně.cz.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Až několikaleté vězení hrozí za opomíjené dluhy
Mladí Češi si půjčují na zbytečnosti
Na svatbě omdlíte snadno. Až přinesou účet!

Manželská sleva

Pokud příjmy jednoho z manželů za rok 2016 nedosáhly 68 tisíc, může na něj druhý z páru v daňovém přiznání uplatnit slevu. Slevu ve výši 24 840 korun je možné uplatnit na manželku, manžela nebo registrovaného partnera, který s poplatníkem sdílí společnou domácnost.

Slevu na manželku si nemůže odečíst osoba samostatně výdělečně činná, pokud v daném zdaňovacím období využívá takzvané výdajové paušály. Ale pokud je partner držitelem průkazu ZTP/P, částka se zdvojnásobuje.

Sleva na dítě

Podle Českého statistického úřadu žijí v Česku téměř dva miliony lidí ve věku do 26 let. Pokud sdílejí společnou domácnost s rodiči a ti je vyživují, mohou si na ně rodiče uplatnit slevu pro první dítě 13 404 korun, na druhé 17 004 a na třetí a každé další může jeden rodič uplatnit slevu 20 604 korun ročně.

„V případě, že rodič dítě nevyživoval po celý rok, částky se krátí. Jestliže je dítě ZTP/P, jsou částky dvojnásobné,“ upřesňuje Blanka Štarmanová.

Studentská sleva

Také studenti středních a vysokých škol si mohou daňové přiznání snížit. Podmínkou je, aby docházeli na denní studium a pak si může snížit daň až o 4020 korun. Pokud nestudoval celý rok, sníží si daň o 335 korun za každý měsíc, na jehož počátku studentem byl.

„Slevu si započtou studenti, kteří mají příjmy a platí daně, a to i v případě, že jejich rodiče si na ně započítávají slevu na vyživované dítě,“ dodává daňová poradkyně.

Sleva za školkovné

Ať už dítě navštěvuje státní nebo soukromé předškolní zařízení, rodiče si mohou z daní odečíst částky zaplacené předškolnímu zařízení za umístění dítěte. Maximální sleva za rok 2016 činí 9900 Kč. Tuto slevu si mohou odečíst i podnikatelé, kteří náklady odečítají paušálem.

„K uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení z předškolního zařízení o platbách. Slevu nelze uplatnit na platby za obědy nebo speciální kurzy, například za plavání nebo lekce cizího jazyka,“ vysvětluje Blanka Štarmanová.

Sleva pro zdravotně postižené

Invalidní důchod pobírá v Česku kolem 460 tisíc lidí. To ale nevylučuje možnost přivýdělku a následnou možnost snížení daní. Invalidní důchodce 1. a 2. stupně si může odečíst 2520 korun, invalidní důchodce 3. stupně 5040 a držitel průkazu ZTP/P 16 140 korun za rok.

Samozřejmě je třeba k přiznání doložit kopii dokladu o invaliditě či průkazu ZTP/P.

Odpočet za hypotéku

Tuzemské banky poskytly loni lidem rekordních 112 tisíc hypoték za 218,3 miliardy korun. Také úroky z hypotéky je možné uplatnit jako slevu v daňovém přiznání.

 

Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si v rámci jedné domácnosti ze všech úvěrů odečíst až 300 tisíc korun, což ve výsledku znamená až o 45 tisíc korun nižší daň z příjmu.

„Daňový základ se snižuje o zaplacené úroky, nikoliv o celkovou výši splátek. K daňovému přiznání je třeba připojit potvrzení z banky o zaplacených úrocích. To dostane poplatník od banky automaticky,“ sdělila Blanka Štarmanová.

Snížení základu daně – pojištění

Penzijní připojištění se státním příspěvkem má přes 4,1 milionu Čechů. I to patří mezi odečitatelné položky. Za něj lze z daňového základu odečíst až 12 tisíc korun. K uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení z penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích.

Stejnou částku je možné odečíst za příspěvky na životní pojištění. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení o zaplaceném pojistném.

Snížení za vzdělávání

Od daňového základu lze odečíst i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.  Ne každý vzdělávací kurz ale splňuje podmínky.

Obor, o který si člověk rozšiřuje své vzdělání, musí souviset s jeho povoláním či podnikáním. A samozřejmě musíte doložit potvrzení o úhradě zkoušky.

Sleva za EET

Se zavedením elektronické evidence tržeb mohou podnikatelé jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši pěti tisíc korun na pořízení a provoz systému.

Slevu mohou uplatnit pouze fyzické osoby, a to za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidovaly tržbu, kterou měly povinnost podle zákona evidovat. Nárok na slevu není třeba dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru.

Odborářské příspěvky

Také organizovaní odboráři si díky příspěvkům každoročně snižují daně.

Členové odborové organizace si mohou snížit daňový základ o členské příspěvky zaplacené během roku, a to až o tři tisíce korun. Současně to však nesmí být víc než 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za rok.

Charita

Kdo věnuje věci či peníze na charitu, může počítat se slevou na dani. Tu lze uplatnit jen za dar, který je poplatník schopen doložit.

Na základě potvrzení o poskytnutí daru lze odečíst dar organizacím, které poskytují zdravotní služby, provozují školská zařízení, vedou zařízení pomáhající handicapovaným občanům nebo zvířecí útulky.

Odečíst lze i darované peníze, které slouží na nákup zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Úhrnná hodnota všech darů u fyzických osob v příslušném zdaňovacím období musí činit alespoň tisíc korun nebo převýšit dvě procenta základu daně.

„Nejvýše je možné odečíst 15 procent daňového základu. V případě, že si chce dar odečíst právnická osoba, musí být jeho hodnota minimálně dva tisíce korun, maximálně lze pak odečíst deset procent ze základu daně,“ vysvětluje Blanka Štarmanová.

Krev a kostní dřeň

Speciální skupinu tvoří dárci krve a lidé, kteří vstoupí do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk.

Za každé bezplatné darování krve či krevních derivátů je možné snížit základ o dva tisíce korun. Snížit daně si mohou i dárci orgánů, odběr orgánu se oceňuje částkou dvacet tisíc korun.

zot, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Neplatíte zbytečně vyšší daně? Víme, jaké slevy uplatnit

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci