Poradna: Přivýdělek na brigádě. Co všechno si ohlídat?

29.6.2016 00:00   |   Peníze
I váš student si chce při škole vylepšit svůj soukromý rozpočet? Nebo si snad hodlá přivydělat některý ze seniorů z rodiny? Přinášíme rady odborníka k nejčastějším otázkám ohledně brigád – jak je to s uzavíráním smluv a dohod i s placením pojištění a daní.

brigády a daně

Kromě toho, jaká bude na brigádě výše výdělku, je vhodné, aby se každý zajímal rovněž o další věci a neprodělal tak například na daních – upozorňuje daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision a vysvětluje, co všechno si ohlídat:

Jakou smlouvu uzavřít?

Při krátkodobé brigádě s měsíční mzdou do 10 tisíc korun je nejvýhodnější uzavřít dohodu o provedení práce (DPP). Dohoda o provedení práce je omezena 300 hodinami za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele.

Pro zaměstnance i zaměstnavatele je tato dohoda výhodná, pokud je měsíční odměna do 10 tisíc korun. V tomto případě není povinnost odvádět sociální ani zdravotní pojištění.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

I Facebook vás může připravit o zaměstnání
Odborník radí: Jak si najít dobrou práci
Volná noha, nebo stálé zaměstnání?

Méně výhodné jsou dohody o pracovní činnosti. Ty sice nejsou omezeny počtem hodin, ale odvádí se z nich sociální a zdravotní pojištění.

Výjimkou je pouze situace, kdy by se jednalo o takzvané zaměstnání malého rozsahu, tedy příjem do 2500 korun měsíčně. V takovém případě se sociální ani zdravotní pojištění z dohody o pracovní činnosti neodvádí.

Výše výdělku a pojistné

V případě, kdy je sjednaná dohoda o provedení práce a měsíční příjem nepřesáhne 10 tisíc korun, pak se neodvádí pojištění, a to ani zdravotní, ani sociální.

Jestliže je sjednaná dohoda o pracovní činnosti, odvádí se pojistné při měsíčním výdělku nad 2500 korun.

Studenti a daňové přiznání

Daňové přiznání jsou povinni podat studenti, kteří pracovali současně pro více zaměstnavatelů a to nezávisle na výši výdělku. Ostatní studenti, kterým se brigády nepřekrývaly, tuto povinnost nemají.

V případě, že jim z výdělku byla stržena nějaká daň, se však podání přiznání zcela jistě vyplatí, protože daň jim bude na základě podaného daňového přiznání vrácena. Většině vyjde přeplatek na dani, který získají od finančního úřadu zpět.

Zaměstnavatel může uplatnit pouze měsíční slevu na poplatníka 2070 korun a na studenta 335 korun, tedy dvanáctinu roční částky. U obou slev však platí nárok na jejich plnou výši, tedy 24 840 korun a 4020 korun.

V daňovém přiznání podaném po konci roku tak mohou studenti, kteří pracovali méně než 12 měsíců, zažádat o vratku daně.

Živnostenský list a studium

Pokud si při škole student přivydělává jako OSVČ, živnostenský úřad tuto skutečnost oznámí na zdravotní a sociální pojišťovně i na příslušný finanční úřad.

Podnikání při studiu je vedlejší činností, plátcem pojistného je stát a během prvního roku činnosti není nutné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Po skončení kalendářního roku OSVČ podá daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a v dalších letech pak platí zálohy na pojištění podle dosaženého výdělku.

Nezaměstnaný a přivýdělek

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce si mohou přivydělat až do výše poloviny minimální mzdy. Neporuší tím podmínky pro evidenci na úřadu práce.

Přivýdělek je možný jak na základě dohody o provedení práce, tak jiné smlouvy – pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Limitující je pouze výše výdělku.

V současné době činí minimální mzda 9900 korun, přivýdělek je tedy možný až do výše 4950 korun.

Důchodci a brigády

Důchodci nemají žádné zvláštní postavení, pokud se týká zdanění jejich výdělků. Jejich činnost se z hlediska sociálního a zdravotního pojištění považuje za vedlejší činnost.

Pokud bude práce vykonávána na základě živnostenského listu, podléhá tento příjem zdanění i odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Jen v případě, že důchodce vykoná příležitostnou činnost, například jednorázovou výpomoc v sousedství, pak je příjem osvobozen od daně z příjmů, jestliže nepřesáhne hranici 30 tisíc korun za rok. Z takového příjmu se neodvádí ani sociální a zdravotní pojištění.

Důchodce může také uzavřít dohodu o provedení práce, ze které při splnění podmínek neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

zpt, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také

Diskuse: Poradna: Přivýdělek na brigádě. Co všechno si ohlídat?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci