Z testovaných měla každá desátá žena nakročeno k rakovině

27.4.2022 00:00   |   Zdraví a krása
Již rok mohou ženy ve věku 35 a 45 let podstoupit zdarma HPV DNA test. Testování ukázalo, že každá desátá měla nakročeno k rakovině děložního čípku.

rakovina

HPV DNA test, který dokáže v těle detekovat přítomnost lidských papilomavirů, se stal od 1. ledna 2021 součástí screeningu rakoviny děložního čípku. Ženy ve věku 35 a 45 let jej mohou zdarma absolvovat u svého gynekologa jako výkon hrazený zdravotní pojišťovnou.

Výsledky poukázaly na rizikové skupiny, kterým může karcinom čípku hrozit. Díky včasnému odhalení tak bylo možné zabránit vážným následkům onemocnění.

Dříve byl HPV DNA test prováděn pouze v indikovaných případech, například pokud u nich byly zjištěny nejasné změny na děložním čípku v cytologickém stěru nebo jako kontrola po provedené konizaci.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Mnoho žen zanedbává prevenci proti rakovině
Preventivní vyšetření prsou
Kojení chrání maminky před rakovinou

Nyní došlo k navýšení celkového objemu HPV DNA testů provedených v laboratořích. Podle výsledků laboratoří AeskuLab tvořily ženy ve věku 35 a 45 let v uplynulém roce 65 % celkového počtu HPV testů.

Varovná data

„V těchto věkových skupinách žen bylo 10 % žen pozitivních na vysoce rizikové HPV typy, a z toho necelá tři procenta na ty nejrizikovější. Tato čísla jsou srovnatelná s údaji z ostatních evropských zemí a USA. Mírně vyšší počet pozitivity vykazuje skupina 35letých žen," uvádí Markéta Trnková, ředitelka laboratoří AeskuLab pro oblast patologie.

Podobné výsledky podílu pozitivních žen z celkového počtu provedených HPV DNA testů v rámci screeningu potvrzují i data České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Za rok 2021 bylo ve věkové kategorii 35 let bylo provedeno 6111 preventivních vyšetření, ale jen u 69,4 % z nich byl proveden screeningový HPV test, z čehož bylo pozitivních 439 vzorků (10,4 %).

Ve věkové kategorii 45 let bylo provedeno 8726 preventivních vyšetření, ale jen u 70,9 % z nich byl proveden screeningový HPV test, z čehož bylo pozitivních 431 vzorků (7,0 %).

Po testu vyšetření

„Na hodnocení efektivity je ještě krátká doba. Pozitivní výsledek neznamená rakovinu, ale zvýšené riziko jejího vzniku," připomíná mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Nicméně výsledek testu dává ženě důležitou informaci. V případě, že jsou u ní detekovány vysoce rizikové viry, bývá obvyklým postupem, že ji ošetřující gynekolog doporučí do centra onkologické prevence a podstoupí expertní kolposkopické vyšetření, tj. prohlédnutí děložního čípku specialistou pomocí zvětšovacího přístroje.

Pokud není nalezena žádná abnormalita, může být pacientka nadále podrobněji sledována svým gynekologem. Při prokázání nálezu předrakovinových změn je podle jejich závažnosti buď dále sledována, nebo je doporučeno jejich ošetření, obvykle za pomoci konizace, při níž je odstraněna postižená část děložního čípku.

V případě negativního výsledku HPV DNA testu i cytologického stěru se pro ženu jedná naopak o velmi uklidňující informaci. „Negativní výsledek obou testů přinesl excelentní tříletý negativní předpoklad rozvoje závažných změn ve výši 99,7 %," doplňuje Jiří Sláma z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze.

Pár minut pro život

I přes možnosti, které současná medicína nabízí, ne všechny ženy využívají příležitost podstoupit preventivní vyšetření. „Bohužel značná část ženské populace gynekologické preventivní prohlídky nenavštěvuje, zejména ženy starší 50 let, kde frekvence návštěvnosti klesá až na třetinu," podotýká Jiří Sláma.

Lékaři proto apelují na ženy, aby nezanedbávaly své zdraví a každý rok navštěvovaly svého gynekologa i v případě, že nepociťují žádné potíže, neboť onemocnění v prvotní fázi probíhá zcela bezpříznakově.

Také zdravotní pojišťovny podporují pojištěnce, aby podstupovali screeningová vyšetření. „Obecně lze říci, že VZP ČR účast svých pojištěnců na screeningových programech onkologických onemocnění podporuje – zmíněný program screeningu karcinomu děložního hrdla zohledňuje VZP ČR například v rámci bonifikačního programu.

A co starší ženy?

Test samozřejmě mohou absolvovat i ženy mimo kategorie 35 a 45 let, ale nikoli zdarma. Úhrada se pohybuje okolo 1000 korun.

V odborných kruzích ale nyní probíhají diskuze týkající se rozšíření HPV DNA testu hrazeného z veřejného pojištění i pro vyšší věkovou kategorii žen.

„Testování HPV považujeme za perspektivní možnost, která může přispět k dalšímu zlepšování programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR. V návaznosti na dostupná data a vědecké poznatky bude diskutováno možné rozšíření tohoto vyšetřování na skupinu starších žen," říká mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR Ondřej Jakob.

I ženy ve vyšším věku mohou nakazit novou HPV infekcí. „Skupina žen nad 50 let je specifická svojí snižující se účastí ve screeningu. Vložení tohoto testu má velký význam právě proto, že ukáže na ženy, které jsou v riziku a tím zabrání vzniku přednádorových změn až karcinomu v pozdějším věku," dodává Markéta Trnková.

„Je velmi vhodné, aby všechny ženy nad 30 let test absolvovaly jako samostatně hrazenou službu a aby tímto testem doplnily standardní gynekologické vyšetření ideálně jednou za 3 až 5 let. Navíc se nejedná o příliš vysokou investici," doporučuje vzhledem k závažnosti možného onemocnění   onkogynekolog Jiří Sláma.

ots, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Z testovaných měla každá desátá žena nakročeno k rakovině

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci