Jaké poklady v nás dřímají? Numerologie to ví

2.3.2018 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE

Naše numerologická škola pokračuje v odtajňování dalších aspektů života a tentokrát jsme se přenesli do pracovní sféry.


numerologie

Všichni v sobě nosíme dva světy – osobní a pracovní .A v jeho rámci můžeme objevovat skryté mnohé talenty, potenciál k úspěchu a tendence být v něčem dobří. Třeba jako trojice na titulním snímku - John Fitzgerald Kennedy, Martin Dejdar a Bedřich Smetana.

O mnohém tušíme od malička, něco se začíná rozvíjet v době dospívání, a k něčemu se dobíráme až vlivem životních zkušeností. Může nám numerologie pomoci odhalit, co v nás dřímá za neobjevené poklady? Podle jakého „čísla“ se máte orientovat?

Nejdůležitější je číslo dne narození. Má v tomto směru největší sílu. A jak je v numerologii obvyklé, pokud není váš den narození jednociferné číslo, je potřeba lineárně sečíst čísla dne narození, abyste dostali jednociferné konečné číslo (např. den narození 29., sečteme 2 + 9 = 11 … 1 + 1 = 2, v tomto případě musíme počítat, jak s energií dvojky, ale také přihlížet ke složitější a mnohem silnější energii 11).

Ve druhém kroku je potřeba spočítat i číslo životní cesty, tedy energii čísla osudu, abychom zjistili, jakým směrem se každodenně ubírá energie data narození a jak se této základní energii „jde“ po životné cestě.

Ne vždy je těmto dvěma energiím spolu dobře, někdy může být jejich spojení problematické (viz např. 4 a 8 podle níže uvedené tabulky).

Ve třetím kroku se pokusíme zjistit tzv. realizační číslo, které se skrývá ve vašem jméně. Jde o součet energií všech souhlásek ve vašem jméně a příjmení.

Dnes se budeme věnovat číslu narození 1 a jeho potenciálu, a proto si ukážeme rozbor na příkladu dvojkového data narození:

Jan Novák
Narozen 20. 7. 1971
Číslo dne narození (20… 2 + 0 = 2) 2
Životní číslo (energie cesty osudu) (2+0+7+1+9+7+1 = 27 … 2+7= 9) 9

DANA HOROVÁ
4 + 5 8+ 9 + 4
9 3
Realizační číslo jména 9 + 3 = 12… 1 + 2 = 3

Určující je vždy číslo dne, které posoudíme v kombinaci s životním číslem a jako doplňující pak ještě přihlédneme k realizačnímu číslu. Nikdy nejsme jednoznačně „čisté“ typy.

Abychom věděli, jak moc se navzájem „mají nebo nemají rády“ naše zjištěná „čísla“, nahlédněte do následující tabulky, ve které jsou zohledněny vztahy mezi čísly s ohledem na majetek a peníze:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

K

P →K

P

K

P

K

P

P €

P

2

P →K

K

P

P €

K

K

P

P

K

3

P

P

K

K

P

P

N

N

P

4

K

P €

K

K

K

P

P

K €

K

5

P

K

P

K

P

K

P

P

P

6

P

K €

P

P

K

K

N

P →K

P

7

K

P

N

K

P

N

N

K €

K

8

P €

P

N

K €

K

P →K

K €

K

P →K

9

P

K

P

P

P

P

P

P →K

K

Legenda: P – pozitivní spojení; N – neutrální spojení; K – konfliktní, napěťové spojení; P →K – někdy pozitivní, jindy podle souvislostí konfliktní; € – zvýšený vliv kombinace na majetek a peníze

Teď se vraťme k našemu příkladu. Dana Horová má číslo dne 2, životní číslo 9 a realizační číslo 3. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vztah mezi 2 a 9 může být komplikovaný.

Nicméně napětí mezi čísly 2 a 9, může výrazně zmírňovat energie realizačního čísla 3 (z tabulky je jasné, že 2 i 9 mají s energií trojky pozitivní vztah).

Podle dne narození máme dány úkoly, které máme během života vykonat, podle nějž se rozvíjíme a rosteme, a zároveň jde o dar, který umožňuje naši seberealizaci.

U dvojek rozlišujeme zrozence s jednoduchou energií 2, a dále pak složené dvojky 20. a mistrovské dvojky 11, 29., které sice mají energii dvojky, ale povýšenou vlivem síly dvou jedniček (a to platí i u 29 … 2 + 9 = 11), což navyšuje potenciál dvojkové energie a své nositele předurčovat k velkým cílům.

Co charakterizuje jednotlivé dvojkové dny narození?

 • Den narození 2. – senzibilita, emocionálnost, spolupráce
 • Den narození 11. – inspirace, mimosmyslové vnímání, emocionalita
 • Den narození 20. – umění taktizovat, diplomacie, hudební nadání
 • Den narození 29. – schopnost rychlé řešit, zasněnost

Jaké jsou oblasti činností, zaměstnání a pracoviště, která vám podle numerologie budou vyhovovat, jste-li …

ČÍSLO 2

Jste otevřeni spolupráci, umíte se přizpůsobit a taktizovat díky svému diplomatickému instinktu. Nejste dominantní vůdci, je-li ale třeba, vedete druhé svým charismatem a schopností vzbuzovat důvěru, takže vás rádi následují (zejména 11).

Pomáhá vám v tom vaše bohatá fantazie. Někdy vás zahlcují informace, které potřebujete shromažďovat, abyste se dobře orientovali v okolním světě, ale většinou s nimi umíte bravurně pracovat a spojovat k sobě zdánlivě neslučitelné podněty, ze kterých umíte vytvářet zcela nové úhly pohledu na realitu.

Tímto svým přístupem druhé obohacujete, umíte smiřovat protiklady, hledat užitečné kompromisy, rozvíjet nápady druhých. Z toho důvodu jste skvělými následovníky vizionářů a jste schopni jejich myšlenky předávat druhým a rozšiřovat a navyšovat jejich potenciál.

Jste výkonní a pracovití, loajální, svědomití a potřebujete spolupracovat, nemáte rádi zbytečné soutěžení a ani konkurenci. Dovedete pracovat v jakémkoli oboru, v němž je zapotřebí takt a diplomatické schopnosti.

Umíte být druzí a přesto nepostradatelní, např. bez výkonného, empatického a informace třídícího asistenta se neobejde žádný vrcholový manager.

Musíte bojovat někdy se svou laxností a prokrastinací, občas bojujete s nějakou menší či větší závislostí, přecitlivělostí a změnami nálad. Někdy se zdáte stydliví, pokud to ovšem není skutečná lhostejnost vůči danému tématu.

Někdy nejste čitelní a jasní ve svých názorech, což může působit jako bezcharakternost nebo zbabělost.

Dvojka jako šéf

Jste ve svém vedení pevní a čestní. Vaší doménou není rychlé rozhodování, protože víte, že se rozhodujete nejlépe, jestliže zhodnotíte všechny dostupné informace, které ale umíte bravurně vyhmátnout. A to se vám podaří ne na „první dobrou“, ale až na podruhé.

Ale výsledek stojí za to váhání! Je přesný, s velkým přesahem do budoucna a s prvkem netušených možností a konotací. Vaše komunikace je vstřícná a působíte většinou mírně a jste otevření komunikaci.

To bohužel ale druzí mohou zneužívat a považovat to za slabost. Musíte se proto naučit jasně se vymezovat, zpočátku si důrazněji vynutit pozornost. Tvrdost je vám nepříjemná, ale je důležité pochopit, že mnozí neslyší jemné signály zvoucí ke spolupráci, nedokážou ocenit vstřícnou výzvu, ale potřebují vidět hrubou sílu.

Dvojka jako zaměstnanec

Jste důvěryhodný člověk, spolehlivý, na kterého se všichni obrací, potřebují-li pomoc, rozhodnout se a podpořit. Díky své důkladnosti a pracovitosti, bystrému postřehu a práci bez zbytečných řečí jste jen těžko nahraditelní a umíte nestranit nikomu a být k dispozici všem.

Ve vašem rozvoji vás brzdí to, co vás pro druhé dělá tak vzácnými, tj. být stabilním klidným a spolehlivým přístavem pro druhé. Obtížně pak překonáváte konzervativní přístup a změny děláte pomalu, složitěji se pak dopracováváte ke svým vlastním cílům.

Dvojkové profese:

 • Přírodovědci, chemikové,
 • Lékárníci, psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, lékaři, pečovatelé o nemocné,
 • Diplomaté, vyslanci, soudci, politici,
 • Učitelé, organizátoři, vyšetřovatelé
 • Vynálezci, inženýři, pracovníci s informačními technologiemi
 • Bankovní úředníci, správní úředníci, sociální pracovníci, kurátoři
 • Zahradníci, zemědělci,
 • Umělečtí pracovníci, odhadci, knihaři

Profese u jedenáctek:

 • Charismatičtí kazatelé, velcí učenci, filozofové
 • Kritici, lektoři, správci
 • Vyslanci, diplomaté
 • Herci, hudebníci
 • Léčitelé, náboženská sféra
 • Poradci, psychoanalytici

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Oblast činnosti dvojek

 • Asistence, diplomacie
 • Dobročinné organizace, fondy
 • Náboženství, vyučování
 • Domácí hospodářství
 • Účetnické práce, bankovnictví
 • Lékařské a vědní disciplíny
 • Umění (zejména hudba a literatura)
 • Cestování

Typ pracoviště

 • Zdravotnická zařízení a sociální pracoviště
 • Vědecké či technické laboratoře (přesné přístroje, elektronika) a dílny
 • Banky
 • Sdělovací prostředky
 • Přednáškové síně, kostely,
 • Domácnost, charitativní organizace

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti
řeknu, co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Příklady slavných dvojek:

 • Autor sci-fi, biochemik Isaac Asimov (narozen 2. 1.),
 • Režiséři Frederico Fellini (20. 1.), Luchino Visconti (2. 11.), Věra Chytilová (2. 2.), Fero Fenič (20. 3.)
 • Svatá Anežka Česká (20. 1.), český světec Jan Sarkander (20. 12.)
 • Kosmonaut, druhý člověk na Měsíci Edwin Eugen Aldrin (20. 1.)
 • Politik a filozof Mahátmá Gándhí (2. 10.), Jan Palach (11. 8.)
 • Skladatelé Richard Strauss (11. 6.), Bedřich Smetana
 • (2. 3.)
 • Herci Jana Brejchová (20. 1.), Martin Dejdar (11. 3.), Pavel Landovský (11. 9.), Sophia Loren (20. 9.) - na snímku vpravo, Leonardo di Caprio (11. 11.)
 • Spisovatelé Romaine Rolland, Anton Pavlovič Čechov (29. 1.), Honore de Balsac (20. 5.), Ota Pavel (2. 7.)
 • Básníci Jiří Wolker (29. 3.), Josef Kainar (29. 6.)
 • Státníci, politici: sovětský prezident Michail Gorbačov (2. 3.), americký prezident John F. Kennedy (29. 5.), polský odborář a prezident Lech Walensa (29. 9.), německý nacista Joseph Goebels (29. 10.), Eliška Přemyslovna, matka Karla IV. (20. 1.), francouzský císař Napoleon III. (20. 4.), norský král Olaf V. (2. 7.), řecký král Konstantin I. (2. 8.)
 • Vynálezce Thomas Alva Edison (11. 2.)
 • Proslulý milovník a spisovatel Giacomo Casanova (2. 4.), slavná milenka krále Ludvíka XV. Madame de Pompadour (29. 12.)
 • Zpěvačka Cher (20. 5.), Michael Jackson (29.8.), Sting (2. 10.), Hana Hegerová (20. 10.), sopranistka Maria Callasová (2. 12.)
 • Mořeplavec, oceánolog a dokumentarista Jacques Cousteau (11. 6.)
 • Sochař Josef Václav Myslbek (20. 6.)
 • Vynálezce lodního šroubu Josef Ressel (29. 6.)

Jana Tamchynová

Přečtěte si také


Diskuse: Jaké poklady v nás dřímají? Numerologie to ví

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci