Clint Eastwood, Adina Mandlová a další superdvaadvacítky

4.11.2012 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
V seriálu o číslech, jaká svou energií ovlivňují cesty života, přicházejí na řadu ti, kteří tak jako třeba Clint Eastwood (na titulním snímku) mají číslo osudu mistrovskou dvacet dvojku.

numerologie

Jen stručně zopakujme, co je to životní číslo (číslo osudu, životní cesta) a jak si jej spočítáme: Životní číslo, neboli číslo osudu, životní cesta, je souhrnným součtem všech energií data narození jednotlivce. Vypovídá o životním nasměrování a o tom, čemu se v životě věnovat i na co si dát pozor, jaké možné zkoušky mohou člověka čekat.

Životní číslo je zkrátka symbolem životní cesty – symbolem energie, kterou jsme ovlivňováni celý život.

Postup výpočtu životního čísla (číslo osudu, životní cesta) je velmi jednoduchý. Lineárně sečteme číslice v datu narození.

Za příklad si vezměme datum narození 26.7.2005:

2+6+7+2+0+0+5=22

Výsledné číslo 22 je symbolem celkové životní energie, která bude člověka v tomto dnu narozeném provázet celým životem.

Jak se chovají?

Lidé na životní cestě pod vlivem mistrovského čísla 22 jsou impulzivnější a citově zasažitelnější, více propadají vnitřnímu nutkání než typické životní čtyřky. Mají bystrý úsudek a rozumné uvažování, ale nechají se snadněji vykolejit emocemi.

Systém a řád pro ně není takovou prioritou a někdy se nechávají spontánně strhnout nadšením, mohou často balancovat na hraně mezi bezhlavým přístupem a přísným dodržováním pravidel tvrdé reality.

Lidé na této životní cestě mohou často zpočátku tápat, nechat se spontánně svádět od reality svými tužbami, představivostí. Dělají zmatená rozhodnutí, jsou roztržití, mají nepochopitelný úsudek, působí kolem sebe zmatek. Přesto ale k sobě přitahují pozornost druhých, mají své stoupence i nepřátele.

Své okolí dovedou jasně polarizovat svým názorem na sebe. Jsou to ale jedinci odvážní, byť často sami nechápou, kde se v nich ta odvaha a odhodlání berou, protože často plynou pouze z jejich tužeb a vnitřního impulzu než z rozumové úvahy. Teprve zkušenostmi a časem pochopí, že musí naslouchat i svému rozumu a naučí se stát pevně nohama na zemi.

Nohama na zemi, hlavu v oblacích

Na této životní cestě platí snad nejvíce pořekadlo „Nohama na zemi, hlavu v oblacích“. Kdo zvládne najít vyrovnanost mezi těmito dvěma polohami, dokáže maximálně využít energie a možností, které životní číslo 22 nabízí.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Jak už samo mistrovské číslo 22 napovídá tím, že vedle sebe, ale také i proti sobě stojí energie dvou dvojek, jsou lidé na osudové životní cestě 22 rozporuplní, často dvou odlišných tváří. Sami ze sebe bývají zmatení. Jednají extravagantně, intuitivně a snaží se to, co cítí i realizovat a ani často nevědí proč.

Jsou jakoby vedeni vyšším záměrem, který, jestliže se mu poddají, je může dovést k vysokým postům a splnit jejich tušené cíle. Musí ale unést nepochopení i odsudek ostatních. Pak jsou oslavováni, byť ne vždy pochopeni.


Česká filmová star Adina Mandlová

Lidé na této cestě se musí naučit věřit si, protože nemusí rozumět všemu, co je žene kupředu. Mají být staviteli světa pro druhé a tím mají dojít naplnění. Mají dát základ, otevřít oči, ukázat cestu. Nemohou příliš počítat s podporou druhých, či s jejich přílišným pochopením.

Mohou své poslání plnit na úkor svého osobního života, na úkor svých rodin a partnerů. Zajímá je spíš, co se děje ve světě a občas se domů vrací jen se přesvědčit, že ještě nějaký domov mají.

Překážky jsou zkušenostmi

Lidé s osudovou 22 se musí naučit spolupracovat sami se sebou, a nabýt vnitřní rovnováhu. O to se pak mohou opřít, aby se naučili spolupracovat i se svým okolím. Překážky jsou pro ně zkušenostmi, na kterých roste jejich sebevědomí a na kterých si ujasňují své hranice možností.

Učí se udržet rovnováhu mezi tím, za co mají skutečně zodpovědnost. Mají pochopit, kolik mohou dávat druhým, aby neohrozili sebe a ani ty druhé. Mají totiž tendenci starat se o druhé příliš nebo naopak se nestarat ani o druhé, ani o sebe a realitu vůbec.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Pozitivní životní dvaadvacítka dovede být pevná ve svých postojích, energická, plná elánu a síly, která dosáhne na vše, co si umane. Umí plánovat cestu za svými cíli a zároveň snít o dalším poslání, ale také se umí příliš nerozptylovat, aby svůj úkol splnila.

Dovede vést i inspirovat druhé, chránit je a citlivě na ně reagovat. Dovede dobře odolávat stresu a nenechat se vyvést z rovnováhy i ve vypjatých situacích, kdy dokáže nalézt řešení a východisko. Její slabinou bývá nekompromisnost, maximalismus a někdy i přílišná péče o druhé, ve které se ztrácí její talenty i energie.

Obdařeni charismatem

Lidé s osudovým číslem 22 mívají charisma a jsou to budovatelé nových světů pro druhé. Otevírají dveře tam, kde by si nikdo netroufl vejít. Někdy bývají svými plány zahlceni tak, že stagnují a přešlapují na místě a jsou bezradní, co mají vlastně dělat jako první a proto raději neudělají nic a jen o svých plánech mluví.

Opakem tohoto výrazu je pak zbrklé a bezhlavé jednání, mnoho rozjednaných aktivit a přetěžování se nad únosnou hranici. Jsou to často maximalisté, kteří chtějí vše a pokud to nemohou mít, mohou vše vzdávat.

Jestliže v sobě člověk s životní dvaadvacítkou objeví sílu a začne rozvíjet svůj potenciál, dokáže rozhodovat za celá společenství a překážky jsou pro něj výzvou. Touží reprezentovat své názory v širokém měřítku, prosazovat vše, co mu připadá nové, pokrokové, funkční, praktické i pragmatické.


Francouzská herečka Annie Girardot

Někdy touží po moci, ovládání a rozhodování za druhé v dobré víře, že pro druhé buduje zázemí, jakousi základnu a bezpečí. Rád vypomáhá všude tam, kde je potřeba, zároveň stále sleduje své cíle. Často bývá nositelem názorů a myšlenek, které mohou ovlivnit velkou skupinu lidí, dát nový směr.

V negativní podobě jsou životní dvaadvacítky despotičtí diktátoři, kteří musí mít vše po svém, starají se jen o své zájmy, s druhými manipulují. Mívají tendenci sklouznout ke konzervativním postojům a uzavřít se všemu, co považují za scestné z hlediska svých vlastních cílů.

Jedině otevřený a svobodomyslný přístup dodává životní dvacet dvojce opravdovou sílu a schopnost měnit dějiny.

Jejich životní cesta?

Je to cesta tvořivosti a lidé po ní jdoucí mají uskutečňovat své smělé plány, podřídit jim svůj život, být vytrvalí ve svých činech, byť by připadali druhým sebebláznivější. Je to cesta často do neznáma a navzdory všem.

Lidé po ní jdoucí jsou solitéři, silné individuality, které se mohou cítit osamoceni a plni různorodých strachů.

Osudová cesta čísla 22 je přirovnávána k cestě za pochopením vesmírného řádu, stejně jako cesta dalšího mistrovského čísla 11, jehož je zdvojením. Nikoliv nadarmo ji symbolizuje tarotový symbol Blázna. Moudrost, zralost a pochopení smyslu života se totiž často skrývá za touto maskou.


Americký filmový filmový režisér, scenárista, spisovatel, dramatik i herec Woody Allen

Značná síla této životní cesty, která přináší značné výzvy, může svému nositeli, jestliže z ní sejde, způsobit i újmy. Mohou se z životních 22 stát vyšinutí podivíni, poblouznění, s nesrozumitelným přístupem k životu, na které okolí pohlíží s obavou či despektem.

Obdobně jako u mistrovského čísla 11 lze se tady v případě přetížení vydat zjednodušenou osudovou cestou čísla 4.

Slavné životní 22

V případě lidí s životním číslem 22 se spíš než to, že vynikají v nějakých konkrétních oborech, setkáme s tím, že jsou to jedinečné osobnosti, které se staly pojmem.

Životní číslo 22 měla například všestranná renesanční osobnost Leonardo da Vinci (15.4.1452 – 2.5.1519), dodnes obdivovaný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér.

Významnou postavou evropské politiky dvacátého století byl francouzský státník Charles de Gaulle (22.11.1890 – 9.11.1970). Pro Velkou Británii byla důležitou političkou Margaret Thatcher (13.10.1925). Řada králů a vojevůdců měla životní číslo 22 jako třeba dodnes Nizozemci označovaný jako symbol hrdinství a za Otce vlasti Vilém Oranžský (24.4.1533 – 10.7.1584).

Velkou úctu si vysloužila svým jednáním britská královna Alžběta (4.8.1900 – 30.3.2002), matka dnešní královny Alžběty II. Měla velké charisma, pevnou vůli a odvahu a byla celým národem vysoce ceněna.

Zcela odlišně byla oproti tomu přijímána například francouzská královna rakouského původu Marie Antoinetta (na portrétu vpravo), která vedla značně rozmařilý život a byla proto svým lidem nenáviděna.

Za francouzské revoluce pak byla 16.10.1793 v Paříži popravena na dnešním Náměstí Svornosti (Place de la Concorde).

Narodila se 2.11.1755 do habsbursko-lotrinské dynastie jako rakouská arcivévodkyně Marie Antonie.

Jejími rodiči byli královna Marie Terezie Habsburská a císař František Štěpán I. Lotrinský.

V jejích čtrnácti letech ji poslali na francouzský královský dvůr kvůli zamýšlenému sňatku s budoucím králem Ludvíkem XVI. Po svatbě přijala jméno Marie Antoinetta.

Numerologická mřížka data narození královny Marie Antoinetty – po doplnění životního čísla 22 v závorce – má tuto podobu (číslo dne 2 je v mřížce zapsáno červeně a podtrženě):

     
2 55  
 111 (422)   7  

(O zapisování číslic do mřížky si podrobně můžete přečíst tady a také zde)

V numerologické mřížce královny Marie Antoinetty je zřetelená prázdná horní vodorovná linie – rovina inspirace (3-6-9), která v negativním pojetí ukazuje na zaujetí sama sebou, impulzivní chování, jakousi „bezhlavost“ a sníženou schopnost empatie.

Naproti tomu stojí plná dolní linie čísel – rovina dovednosti (1-4-7), která značí potřebu materiálního zajištění, požitkářský přístup k životu, jestliže jedinec nemá prostor pro seberealizaci tvořivou cestou.

Vícečetné jedničky a pětky napovídají o sebestřednosti, o neochotě řešit problémy, o snaze utéct před obtížemi, které život přináší.

Dvojka dne narození může jen podněcovat dané energie k rozmařilosti, pasivnímu přístupu k životu.

Z daných energií a jejich rozložení je možné ještě vnímat úzkostnost, strach i možné pocity opuštěnosti královny Marie Antoinetty a její touhu po klidném životě bez problémů. To vše jí znesnadnilo využít potenciálu jinak velmi dobrých propojených energií data narození, posílených životním číslem 22.

Femme fatale

Síla osobnosti lidí s osudovou 22 se dobře ilustruje na takových femme fatale jako byla Sarah Bernhard (22.10.1844 – 26.3.1923), Catherine Deneuve (22.10.1943), Annie Girardot (25.10.1931 – 28.2.2011). Z našich osudových žen například Adina Mandlová (28.1.1910 – 16.6.1991) nebo Hana Vítová (24.1.1914 – 3.3.1987) či jejich protějšek Hugo Haas (18.2.1901 – 1.12.1968). Dodnes je živé herectví a síla osobnosti Rudolfa Hrušínského (17.10.1920 – 13.4.1994) nebo Miroslava Horníčka (10.11.1918 – 15.2.2003).


Miroslav Horníček, český herec, spisovatel, dramatik, režisér a divadelní teoretik

Mezi spisovatele s životním číslem 22 patří Mark Twain (30.11.1835 – 21.4.1910) coby zakladatel americké moderní prózy, Jerome David Salinger (1.1.1919 –27.1.2010), který je autorem kultovního generačního románu „Kdo chytá v žitě“, nebo představitel amerických beatniků William Burroughs (5.2.1914 – 2.10.1997).

Velcí umělci…

Nezaměnitelný rukopis vdechnul svým filmům spisovatel a režisér Woody Allen (1.12.1935) či režisér zcela jiných žánrů s zároveň herec – představitel pravdivých a zákon bránících hrdinů Clint Eastwood (31.5.1930).

Z našich režisérů jmenujme řadu osobitých talentů jako například Vojtěch Jasný (30.11.1925), Jaromil Jireš (10.12.1935 – 24.10.2001), Karel Kachyňa (1.5.1924 – 12.3.2004), Ján Roháč (18.6.1932 – 5.10.1980), Karel Smyczek (31.3.1950), Václav Vorlíček (3.6.1930), Bořivoj Zeman (6.3.1912 – 23.12.1991).

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Mezi pěvecké osobnosti s životní číslem 22, které ve svém žánru patřily mezi nejlepší, patří např. operní tenorista Luciano Pavarotti (12.10.1935 – 6.9.2007), jedna z největších hvězd populární hudby dvacátého století Frank Sinatra (12.12.1915 – 14.5.1998), zpěvák a skladatel zařazený mezi největší hudebníky všech dob Ray Charles (23.9.1930 – 10.10.2004).

…i dobrodruzi

Nevšedním způsobem se postavil k výzkumu starých kultur norský etnolog, cestovatel a dobrodruh Thor Heyerdahl (6.10.1914 – 18.4.2002), který navíc celý obor zpopularizoval.

Pojmem se stal i styl reklamy, která je agresivní a bombastická tak, jak ji vytvořil divadelní a cirkusový podnikatel Phineas Taylor Barnum (5.7.1810 – 7.4.1891) a která dodnes nese označení „barnumská“.

Zločinci i oceňovaní

Z negativních příkladů uveďme doktora Josefa Mengele (16.3.1911 – 7.2.1979), nacistického zločince, který dělal pokusy na lidech v koncentračních táborech. Autor atomové bomby fyzik Jacob Oppenheimer (22.4.1904 – 18.2.1967) měl také životní číslo 22.


Johann Gregor Mendel, přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti

Řada vědců ale naopak svým přínosem pomohla rozvoji poznání jako například Michail Vasiljevič Lomonosov (19.11.1711 – 15.4.1765), přírodovědec, básník, spisovatel, který v roce 1755 inicioval založení největší ruské univerzity (nynější Moskevská státní univerzita M.V.Lomonosova), William Edward Boeing (1.10.1881 – 28.9.1956), americký letec, letecký konstruktér a především zakladatel firmy, která se stala jedním z největších výrobců letadel na světě, dále Gregor Johann Mendel (20.7.1822 – 6.11.1884) zakladatel genetiky a později také opat augustiniánského kláštera ve Starém Brně.

Životní cesta pod vlivem energie čísla 22 je cestou vizionářů, kteří vidí svět v širokých souvislostech a z úhlů pohledu, které druhým zůstávají skryty. Tito lidé jsou předurčeni k tomu, aby svou velmi silnou a jedinečnou energii nasměrovali ku prospěchu celého společenství.

Dvaadvacítky přinášely a přinášejí nové podněty, byly a jsou symboly celé generace. Rovněž tak dávaly impulzy, které mění vnímání svého okolí a tím i měnily svět a postoje druhých k realitě. Je to velmi těžký úkol, proto nikoliv nadarmo se této cestě říká mistrovská.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Clint Eastwood, Adina Mandlová a další superdvaadvacítky

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci