Průzkum sexuálního chování obyvatel ČR

8.11.2023 00:00   |   Sex a vztahy
Za poslední dekádu nejsou k dispozici žádná data o sexualitě obyvatelstva ČR. V Česku přitom mezi lety 1993-2013 probíhaly unikátní průzkumy tohoto typu, realizované Sexuologickým ústavem 1. LF a VFN.

Sexualni pruzkum

Poslední však proběhl přesně před deseti lety. Proto nyní startuje komplexní průzkum sexuality CzechSex, který jako první v ČR respektuje mezinárodní doporučení pro metodiku provedení reprezentativních výzkumů sexuality a genderu.

Jeho cílem je shromáždit údaje nejen o sexuálním chování a nových trendech, jako sexualita v on-line prostoru, trendy v seznamování a partnerském soužití, ale také o sexuálním zdraví a pohodě, výskytu potíží v oblasti sexuality nebo zkušenostech se sexuálním násilím v on-line a off-line prostoru.

Inovativní je také respektujícím přístupem k oblasti genderové identity a sexuální orientace a důrazem na pozitivní vnímání sexuality.

Výzkum CzechSex vede Centrum pro sexuální zdraví a intervence Národního ústavu duševního zdraví, sběr dat bude probíhat od listopadu 2023 do března 2024 a bude realizován ve spolupráci s vítěznou agenturou MindBridge consulting.

Proč vlastně zkoumat sexuální zdraví

Sexuální duševní a tělesné zdraví jsou navzájem propojeny a výrazně se ovlivňují. Podle WHO je sexuální zdraví stav fyzické, emoční, duševní a sociální pohoda ve vztahu k sexualitě.

Nejde jen o tělesné fungování, ale také o pocity, které lidé zažívají během sexuálních aktivit, možnost prožívat sexualitu bez nátlaku, násilí, stigmatizace či strachu nebo úzkosti a moci svobodně vyjadřovat svou genderovou identitu nebo sexuální orientaci.

Sexuální zdraví zahrnuje také pozitivní sebehodnocení a respekt vůči partnerovi/partnerce.

Důležitou složkou je také ochrana proti pohlavně přenosným nemocem nebo neplánovanému těhotenství.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Pečujete o vztah, nebo se necháte opečovávat?
Má být televize součástí dětského pokojíčku?
Češi se do svatby nehrnou, ale rozvádět se nebojí

Nové technologie, nové trendy i citlivý přístup k LGBTQ+

Průzkum se samozřejmě zaměří i na nové trendy, například na to, jak se do oblasti sexuality promítají nové technologie.

Z on-line výzkumu realizovaného nedávno agenturou Behavio vyplynulo, že 21 % českých párů se seznámilo online.

Po seznámení přes přátele (22 %) je to tedy nejčastější způsob seznámení v Česku.

V rámci nového celonárodního reprezentativního výzkumu se dále zaměřujeme na zkušenosti se seznamováním přes internet – jaké má takové seznamování výsledky?

Kolik lidí našlo na seznamce sex a kolik dlouhodobý vztah? Dotazník zároveň jako první mapuje vztahovou diverzitu v Česku.

Jako jeden z výrazných trendů nejen v Generaci Z pozorujeme vyšší otevřenost k alternativním vztahovým formám, ať už je to single život, různé formy konsensuální nemonogamie, přátelství s výhodami nebo tzv. situationship.

„V průzkumu zkoumáme prevalenci různých vztahových forem, ale také spokojenost v rámci vztahu, sexu nebo jak se lidé cítí zamilovaní,“ popisuje Markéta Šetinová, socioložka a zakladatelka Institutu Moderní láska.

Dotazník se bude zabývat také sextingem, tedy vytvářením a sdílením vlastních či cizích nahých fotografií a videí, nebo konzumací pornografie a případných problémů s ní spojených.

ozt, ŽenyproŽeny.cz

Přečtěte si také


 


Diskuse: Průzkum sexuálního chování obyvatel ČR

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci