Z nedopalku žádný cigaretovník nevyroste

7.6.2022 00:00   |   Tiskové zprávy
Podle výsledků průzkumu si téměř polovina kuřáků v Česku myslí, že nedopalek je biologicky lehce rozložitelný odpad. Každý pátý z nich odhazuje nedopalky na zem namísto do směsného odpadu.

Cigaretovník-novinka

 Informovat a motivovat ke správnému nakládání s nedopalky má kampaň Cigaretovník. Nedopalek z cigarety obsahuje acetát celulózy, což je bioplast vyrobený z dřevní buničiny. V přírodě se rozkládá až 15 let. Na světě se ročně vyrobí až šest biliónů kusů cigaret.

Více než polovina dotázaných kuřáků v Česku v průzkumu uvedla, že kouří venku. Pětina ze všech kuřáků nedopalek uhasí a pohodí mimo koš.

Nejčastěji se tak chovají mladší kuřáci do 35 let a lidé s nižším vzděláním. Jen necelá polovina českých kuřáků (49 %) ví o tom, že filtry k cigaretám, doutníčkům i nahřívanému tabáku obsahují plast, stejně jako dutinky s filtry.

Změnit chování kuřáků si klade za cíl kampaň Cigaretovník, která právě teď startuje. Jejím symbolem je mýtický strom cigaretovník, který ale z odhozeného nedopalku nevyroste.

Kampaň informuje o tom, že jediným momentálně správným nakládáním s nedopalky je jejich odhození do směsného odpadu. Ve velkých městech pak skončí ve spalovně, kde svým složením podporují hoření (a mohou být i energeticky využity jako zdroj pro výrobu tepla či elektřiny).

Společně a dobrovolně

Cílem informační kampaně Cigaretovník je podpořit nejen u kuřáků znalost o správném nakládání s tímto odpadem.

„Chtěl bych vyzdvihnout, že osvětovou kampaň realizují firmy společně, dobrovolně a bez ohledu na to, že v Česku dosud nebyla transponována směrnice EU, která výrobcům realizaci takových osvětových opatření ukládá. Edukaci považují za klíčovou a věří, že se díky ní podaří dosáhnout změny v chování dospělých spotřebitelů, která povede k čistějším veřejným prostranstvím,“ vysvětluje Lukáš Horák, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky.

„Jsme rádi, že se firmy napříč odvětvím propojily a společně vytvořily tuto osvětovou kampaň. Cigaretovník je dobrým příkladem toho, jak firmy umí ve veřejném zájmu táhnout za jeden provaz,“ doplňuje Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Odhozené nedopalky jsou nejrozšířenějším odpadem ve veřejném prostoru. Navíc se jedná o odpad, který končí v přírodě naprosto zbytečně. Řešení je přitom jednoduché. Stačí, aby kuřáci nepatrně změnili své chování. Pojďte nám s tím pomoci!“ vyzývá Miroslav Kubásek, zakladatel dobrovolnické akce Ukliďme Česko.

rTiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci