Česká reprodukční medicína patří ke světové špičce

21.6.2019 00:00   |   Tiskové zprávy
Mezi světovou špičku patří naši odborníci v oblasti reprodukční medicíny. Svědčí o tom vysoký počet specializovaných pracovišť, která k nám ročně přivádí i velké množství párů se zájmem o asistovanou reprodukci ze zahraničí.

IVF

Na celosvětové konferenci Americké společnosti pro reprodukční medicínu (ASRM), která se konala na podzim minulého roku v Denveru, převzala ocenění vedoucí lékařka týmu odborníků pražského centra asistované reprodukce IVF CUBE MUDr. Hana Višňová.

Prestižní uznání získala a výzkumnou studii týkající se léčby poruch plodnosti a in vitro fertilizace (IVF), do které se specialisté této kliniky zapojili v lednu minulého roku. Dnes je testovaná medikace v závěrečné studijní fázi před jejím případným uvedením na trh.

Dosavadní výsledky výzkumu ukazují, že díky nové medikaci dojde k významnému nárůstu úspěšnosti (míra potvrzených těhotenství) IVF terapií.

„Díky opakované účasti na mezinárodních výzkumech a studiích, můžeme využívat nové postupy a medikace a zároveň posouvat hranice dostupnosti finančně náročné léčby i českým párům zapojeným do studií," říká MUDr. Hana Višňová z kliniky IVF CUBE.

Klinika se ziskem ocenění ASRM zařadila mezi nejprogresivnější kliniky reprodukční medicíny na světě a úspěchů dosahuje i u párů (pacientek) na horní věkové hranici.

„Zatímco v České republice je věkový průměr pacientek podstupujících léčbu poruch plodnosti 35 let, na naší klinice dosahuje až 41,5 let," říká lékařka.

„Na druhé straně však vyvíjíme aktivity i v oblasti prevence směrem k mladším věkovým skupinám, které se snažíme upozornit na potřebu respektování přirozených fyziologických zákonitostí plodnosti. Jinými slovy, pokoušíme se je včas informovat o možných rizicích odkládání rodičovství na pozdější věk," dodává Hana Višňová.


MUDr. Hana Višňová

Klinika IVF CUBE dlouhodobě dosahuje výborných výsledků v kumulativní úspěšnosti, tj. dosažení těhotenství po jediném odběru vajíček (po jediném či opakovaném embryotransferu). V dárcovském programu přesahuje tato úspěšnost hranici 84 %.

Různé metody IVF pomáhají párům, kterým se nedaří spontánně otěhotnět. Podle dostupných údajů tento problém postihuje zhruba každý sedmý až pátý pár v České republice.

Počet provedených IVF přitom rapidně narůstá. Před deseti lety se počet umělých oplodnění pohyboval okolo 17 tisíc, v roce 2018 to bylo už rekordních 39 tisíc. Důvodem je především stoupající průměrný věk prvorodiček, který se z výchozích 22 let na počátku 90. let posunul na současnou hranici téměř 30 let.

Na druhé straně kvalita vajíček od věku 35 let klesá, a to nejen z hlediska genetické informace, ale také z hlediska energie vajíčka, čímž se schopnost přirozeně otěhotnět prudce snižuje.

Celou samostatnou kapitolou jsou muži. Jakkoli se téma IVF stále významně diskutuje ve spojení s ženou. Problémy s reprodukcí se týkají stejnou měrou obou pohlaví, u párů, které podstupují léčbu je ve 40 % problém na straně partnerky, 40 % na straně partnera a 20 % tvoří páry, které mají obtíže dosáhnout otěhotnění společně.

rTiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci